ایرن:

سلام. من با ۲ پسر آشنایی دارم. با یکی‌ کمتر و با یکی‌ بیشتر. در ۲ شب متوالی خواب هر دو تاشون رو دیدم.

دوشب متوالی خواب دو تا از پسرهای آشنا را دیدم. خواب اول مربوط به کسی بود که صمیمیتمان کمتره. دیدم با اون دارم صحبت می‌کنم و با هم آشنا می‌شویم و بعد از حرف زدن با هم می‌رقصیم. من خیلی‌ خوشحال بودم و هیجان انگیز و خیلی‌ عاشقانه بود.

دقیقا شب بعد، ۱۶ شخص دوم رو دیدم که آشنایی کاملی ازش  دارم، ولی‌ چند ماهی‌ می‌شه که نمی‌بینمش و زیاد با هم صحبت نمی‌کنیم. دیدم به من نزدیک شد و در حالی‌ که ایستاده‌ بودم، باهم تماس فیزیکی‌ داریم. و این بیشتر حالت و فضای جنسی‌ رو در بر داشت.

تفسیر:

قضاوت های کلیشه ای و سطحی را کنار بگذارید. در زندگی، اگر قصد رسیدن به هدفی را دارید. ابتدا آن را عمیق بشناسید و سپس برنامه ای هماهنگ برای کسب آن تنظیم کنید.

در خواب اول، حرف زدن به معنای شناختن است. پسر نیز هدف یا خواسته را نشان می دهد. زمانی که خواسته هایتان را عمیق می شناسید و آن ها را درک می کنید، قادر خواهید بود به سمتشان حرکت کنید. در واقع، رقص هماهنگی و هارمونی داشتن را نشان می دهد. به نظر شما چگونه می توان به یک هدف رسید؟ بله، آن را به درستی بشناسیم و برنامه ای هماهنگ و منسجم برای رسیدن به آن داشته باشیم. در چنین حالتی است که فعالیتمان برای رسیدن به هدف، آکنده از لذت و سرشار از روح زندگی خواهد بود.

در خواب دوم، شما با ضوابط آشنا می شوید. دوست خوبم، آیا چون میلیمان به چیزی افتاد باید از مرزها عبور کنیم و با زیر پا گذاشتن اصول فقط به خواست خودمان بیاندیشیم؟

آن پسر نماد چیزهایی است که تمایل زیادی به انجامشان دارید. زمانی که او به شما نزدیک می شود، در حقیقت رویا نشان می دهد، برای دست یافتن به تمایلاتتان مرزها را زیر پا می گذارید. هرچیز راه و رسمی دارد. تمایلات درونی تان را کنترل کنید و بیاموزید، اگر کیکی روی میز گذاشته شده، به این معنا نیست که شما اجازه دارید آن را بردارید.

در نهایت، انضباط را به زندگی وارد کنید و هر چه دلتان خواست عملی نکنید. مهمتر از آن، اگر می خواهید به آن رقص باشکوه، یعنی لذت واقعی زندگی برسید، اهدافتان را به درستی بشناسید و برای آن ها برنامه ریزی کنید.