در شانزدهمین نشست متعاهدین کنوانسیون سایتیس، روز سوم ماه مارس (۱۲ اسفند) مصادف با تاریخ پذیرش این کنوانسیون سایتیس به عنوان روز جهانی حیات وحش معرفی شد.

به گزارش ایلنا، “احمد علی کیخا”، معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اعلامیه صادره از طرف کنوانسیون تجارت جهانی گونه‌های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری حیات وحش (سایتیس)، گفت: بر اساس پیشنهاد ارائه شده در شانزدهمین نشست متعاهدین این کنوانسیون در سال۳۰۱۳ به سازمان ملل متحد، این سازمان طی نشست عمومی خود در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، روز سوم ماه مارس (۱۲ اسفند) مصادف با تاریخ پذیرش کنوانسیون سایتیس در تاریخ ۱۹۷۳ را به عنوان روز جهانی حیات وحش معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه در اعلامیه صادره از کشور‌ها خواسته شده تا براساس اهمیت گونه‌های مختلف حیات وحش (گیاهی و جانوری) اقداماتی را برای افزایش آگاهی عمومی و معرفی این روز به انجام برسانند، اظهار داشت: اهمیت و ارزش‌های بسیار متنوع گونه‌های حیات وحش نظیر ارزش‌های اقتصادی، بوم‌شناختی، علمی، فرهنگی و زیبا‌شناختی و تهدیدات و فشار هائی که متاسفانه به اشکال مختلف متوجه گونه‌ها و زیستگاه‌های آنهاست، جامعه جهانی را بر آن داشته تا ضمن افزایش توجه کشور‌ها به موضوع گونه‌های حیات وحش از این طریق بتوان گامی در جهت کاهش این تهدیدات و بهبود وضعیت کنونی برداشت.

وی ادامه داد: در غیر اینصورت نسل‌های آتی ما بسیاری از گونه‌ها حیات وحش را نخواهند دید.

کیخا یاد آور شد: گرامیداشت اشکال و گونه‌های بسیار متنوع و زیبای حیات وحش، افزایش آگاهی عمومی از فوایدی که حیات وحش برای انسان تامین می‌کنند، افزایش آگاهی در خصوص نیاز مبرم به مبارزه با جرائم حیات وحش از مهم‌ترین اهداف اهداف این روز اعلام شده است.