زانو-درد-آرتروزمتخصص ارتوپدی و فلوشیپ زانو در خصوص اقدامات لازم برای کسانی که آرتروز و سائیدگی زانو دارند، گفت: زمانی که آرتروز و سائیدگی در زانو ایجاد می‌شود، فرد محدودیت حرکتی پیدا می‌کند که موجب کم فعالیتی می‌شود و باید با آن مبارزه کرد، زیرا موجب تضعیف استخوان می‌شود.
وی افزود: این افراد باید سعی کنند فعالیت‌های ورزشی هوازی مانند پیاده روی را هرگز ترک نکنند، البته تا حدی که ناراحتی و درد برایشان ایجاد نکند.
مسئله بعدی تقویت عضلات اطراف مفصل زانو است، بزرگترین عضله‌ای که در بدن وجود دارد، همان عضله‌ای است که در قسمت جلو ران قرار گرفته که چهار سرران نام دارد.این عضله اگر تقویت شود، در کاهش درد ناشی از آرتروز و سائیدگی نقش بسیار مهمی دارد.
درمطالعات اخیر نتیجه‌گیری شده است که تقویت عضله چهارسر ران حتی بیشتر از مسکن‌ها می‌تواند در کاهش درد موثر باشد.
این تقویت به شکل شل و سفت کردن عضله است، به عنوان مثال عضله را سفت کنید، تا ۱۰ بشمرید و بعد عضله را شل کنید و یا زمانی که نشسته‌اید پا را بالا بیاورید و بعد از ۱۰ بار شمردن پا را پائین بیاورید.
توصیه آخر این است که این افراد سعی کنند فشار روی مفصل شان را کم کنند و فعالیت‌هایی مانند دوزانو و چهارزانو نشستن و یا زیاد از پله بالا و پائین رفتن را ترک کنند.
منبع:شبکه خبر