لمس-کودکروانپزشکان در یک مطالعه جدید دریافتند تماس‌ها و تعاملات فیزیکی مثبت والدین نه تنها برای ایجاد حس الفت و مهربانی بین والدین و نوزاد اهمیت دارد بلکه به رشد جسمی و مهارت‌های اجتماعی کودک نیز کمک می‌کند. تقریبا تمام والدین در چند روز نخست تولد نوزادانشان متوجه می‌شوند که برقراری تماس پوستی مثبت و خوشایند، احساسات نوزاد را برمی‌انگیزد و حس الفت میان کودک و والدینش ایجاد می‌کند. طبق بررسی‌های پزشکان آلمانی از شواهد رفتاری و فیزیولوژیکی، برقراری تماس پوستی در رشد نوزاد موثر است بنابراین نقش مهمی در تنظیم تعاملات اجتماعی انسان ایفا می‌کند.

به گفته این پزشکان نتایج مطالعه فوق حائز اهمیت است زیرا نشان‌دهنده تاثیر نهفته برقراری تماس پوستی بر تقویت رشد نوزاد است. همچنین در این بررسی مشاهده شد اگر این تماس پوستی با سرعت مشخصی انجام شود، موجب ایجاد این احساس خوب در کودک می‌شود. تماس‌هایی که خیلی سریع یا کند انجام می‌شوند لزوما محدوده‌های رشد جسمی و اجتماعی مغز را به طور همزمان فعال نمی‌کند اما در عوض برقراری تماس پوستی که با سرعت دقیق انجام می‌شود درک نوزاد را از مفهوم‌ پیوندهای احساسی خیلی بهتر و دقیق‌تر می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی، در این بررسی که روی تعدادی کودک انجام گرفت ضرباتی با سرعت‌های مختلف روی دست کودک وارد شد و واکنش‌های آنان مورد تحلیل قرار گرفت. پزشکان دریافتند ضرباتی که با سرعت متوسط روی پوست کودک وارد می‌شوند نه تنها ضربان قلب او را پایین می‌آورند بلکه حتی حس کنجکاوی کودک را نیز در رابطه با وسیله واردکننده ضربه برمی‌انگیزند.