دانشگاه-علم-صنعترییس دانشگاه علم‌وصنعت گفت: بازگشت استادان اخراج‌شده و دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه عین عدالت و قانون است، چه کسی خوشش بیاید یا نیاید. محمدعلی برخورداری، رییس دانشگاه علم‌وصنعت در نشست با دانشجویان این دانشگاه پیرامون مطالبات دانشجویان و خواسته‌های آنان از رییس دانشگاه گفت: یکی از ابعاد شخصیتی که سعی می‌کنم به آن متکی باشم اصل صداقت صددرصدی است و کاری را انجام نمی‌دهم برای اینکه کسی خوشش بیاید و این موضوع در زمان خودش به اثبات خواهد رسید. وی در رابطه با بازگشت استادان اخراج‌شده و دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه افزود: اجرای این کار عین عدالت و قانون است چه کسی خوشش بیاید یا نیاید. رییس دانشگاه علم‌وصنعت اظهار کرد: قانونی که لازم‌الاجراست باید اجرا شود و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه نداریم و استادانی که مراجع قانونی رای به بازگشت آنها داده‌اند، باید به دانشگاه بازگردند.
منبع:فارس