Happy mother with newborn babyمعاون درمان وزیر بهداشت خبر داد: در صورت اختصاص سهم سلامت از اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۹۳ ، زایمان طبیعی رایگان می‌شود.
دکترمحمدرضا حاجی آقاجانی در حاشیه مراسم بزرگ روز پرستار به اعلام جزئیات طرح بکارگیری ماماها در حیطه پرستاری پرداخت و گفت: طرحی آماده شده است که بر اساس آن ماماها می‌توانند با گذراندن یک دوره به عنوان پرستار ماما فعالیت کنند.
او گفت:‌ تصویب این طرح و اجرای آن به منزله یک امتیاز انتخابی برای ماماها خواهد بود البته هنوز در شورای گسترش تصویب نشده و امیدواریم این اتفاق اوایل سال ۹۳ محقق شود.
معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه استفاده ماماها از این طرح تنها به عنوان یک انتخاب و امتیاز است و هیچ اجباری برای آنها وجود ندارد، گفت: اکنون شاهد اشتغال همکاران ماما در رشته‌های غیرمرتبط هستیم. از جمله تمهیدات وزارت بهداشت برای رفع مشکلات ماماها اجرای همین طرح است البته عمده تمرکز ما بر اشتغال این گروه در رشته تخصصی خودشان خواهد بود.
به گفته وی با اختصاص سهم سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها، زایمان طبیعی در سال آینده رایگان می‌شود.

 

منبع:ایسنا