مسواک زدن کودکبسیاری از پدران و مادران را این سوال مشغول کرده است که از چند سالگی باید به مسواک زدن دندان های کودک بپردازیم. برخی معتقدند که مسواک زدن باید از زمانی آغاز شود که کودک شروع به مصرف غذا می کند.

برخی می گویند همزمان با دندان در آوردن باید به مسواک زدن دندان آن ها بپردازیم. برای این که راه درست را انتخاب کرده باشیم، به توصیه های متخصصان به نقل از سایت «Prevention» می پردازیم:

دندان در آوردن:در این زمان استفاده از مسواک نرم می تواند برای لثه کودک که خارش دارد، تسکین دهنده باشد.

قبل از درآوردن دندان :قبل از این که اولین دندان جوانه بزند می توان مسواک زدن را شروع کرد. در سه ماهگی، روزی یک بار می توان دندان را مسواک زد.

در این سن کودک بزاق دهان زیادی تولید می کند و روند دندان در آوردن از درون لثه ها آغاز می شود.

روزی دو بار:یک بار صبح و یک بار قبل از خواب دندان کودک را مسواک بزنید. با انجام دادن این کار، کودک به آن عادت خواهد کرد.

به روند دندان در آوردن کمک می کند:با از بین بردن درد لثه، مسواک زدن کمک می کند تا دندان ها زودتر بیرون بیاید.

پس از دندان در آوردن:باید روی مسواک زدن دندان و قسمت های اطراف آن تمرکز کنید. لثه کودک را نیز باید تمیز کرد.

تمیز کردن زبان:مسواک زدن دندان کافی نیست و باید زبان او نیز تمیز شود. در اغلب موارد، زبان کودک بر اثر شیر خوردن سفید می شود و این امر منجر به رشد باکتری در دهان وی می شود بنابراین زبان کودک را تمیز کنید.

فشار وارد نکنید:دندان ها و لثه ها را به آرامی تمیز کنید تا دهان کودک دچار زخم نشود.

 

منبع:روزنامه خراسان