شادی:

یه خواب عجیب دیدم. اول اینکه من یه دختر هستم و مجرد. بیشتر مفهومش خواستگاری بود. یه خانواده که نمیشناختمشون ولی خواستگار بودن اومده بودن خونه ما. خیلی اصرار داشتن که وصلت سر بیگیره و خب خانواده ما هم راضی بودن. حتی شرایطی رو فراهم می‌کردن تا منو داماد با هم تنهایی صحبت کنیم. مثلا تلوزیون روشن بود و فوتبال پخش می‌شد و داماد در حال دیدن فوتبال بود که سر صحبتش رو با من باز کرد.
توی خواب یادمه از چهره خواستگارم خوشم نیومده بود ولی انگار دو دل بودم برای رد کردنش.

تفسیر:

مبنای قضاوتتان را ظاهر مسائل قرار ندهید. شاید برای اغلب افرادی که چنین خوابی می بینند، اولین چیزی که به آن فکر می کنند، موضوع خواستگارانشان است؛ اما پیام خواب واقعا فقط محدود به خواستگار نیست، بلکه شما را به سمت شناخت خودتان سوق می‌دهد که یکی از پیام‌های حاشیه‌ای آن می‌تواند انتخاب صحیح‌تر شما در برابر خواستگارانتان باشد.

پیام خواب را واضح ببینیم: «ظاهربین نباشید و محتوا را فدای قالب نکنید.» دوست خوبم، تلویزیون وسیله‌ای است که فرد هنگام تماشی آن رابطه‌اش را با جمع قطع می‌کند. بنابراین، تلویزیون نماد پرداختن به خواسته‌های شخصی است. فوتبال نیز برای یک مرد بالاترین کشش را دارد. یعنی زمانی که در خواب می‌بینید خواستگار در هنگام پخش فوتبال تماشای آن را رها کرده و به صحبت کردن با شما می پردازد، یعنی قادر است برای دیگران منافع شخصی‌اش را نادیده بگیرد.

در دوران معاصر، بسیار کم یافت می‌شود آدم‌هایی که خودشان را در برابر دیگران کنار بگذارند. آیا این گونه نیست؟

به علاوه، خانواده شما نیز وی را پسندیده یعنی از منظر ظاهری نیز چندان که شما سخت‌گیری می‌کنید، قیافه ناجوری ندارد. اما، شما مردد هستید، زیرا اهمیتی وسواسی برای قالب قائل هستید. بنظر شما چنین رویکردی صحیح است؟

وسواس‌های ذهنی‌تان را کنار بگذارید. پرداختن بیش از حد به قالب می‌تواند موجب غفلت از محتوا شود. آشپزی که تمام توجه‌اش به ظاهر و تزئینات میز غذا جلب شده باشد، چه بسا میزی رویایی بچیند که طعم غذاهایش کاملا آبرو بر هستند. پس، بیایید طعم را فدای ظاهر نکنیم.