زندگی-شادیهمه ما خودمان را چنین متقاعد می‌کنیم که زندگی بهتری خواهیم داشت اگر:

شغل‌مان را تغییر دهیم

                 مهاجرت کنیم

                          ازدواج کنیم

                               با افراد تازه‌ای آشنا شویم

فکر می‌کنیم زندگی بهتر خواهد شد اگر:

ترفیع بگیریم

        اقامت بگیریم

                    بچه‌دار شویم

                                با افراد بیشتری آشنا شویم

و خسته می‌شویم وقتی می‌بینیم:

رئیس‌مان نمی‌فهمد

                زبان مشترک نداریم

                            می‌بینیم کودکانمان به توجه مدام نیازمندند

                                         همدیگر را نمی‌فهمیم

بهتر است صبر کنیم…

با خود می‌گوییم زندگی وقتی بهتر خواهد شد که:

رئیس‌مان تغییر کند

              به جای دیگری سفر کنیم

                         همسرمان رفتارش را عوض کند

                                        به دنبال دوستان تازه‌ای بگردیم و…

حقیقت این است که برای خوشبختی،

          هیچ زمانی بهتر از همین الان وجود ندارد.

                          اگر الان نه، پس کی؟

                                      زندگی همواره پر از چالش است.

بهتر این است که این واقعیت را بپذیریم و تصمیم بگیریم که با وجود همه این مسائل، شاد و خوشبخت زندگی کنیم.

خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.

هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای زندگی وجود ندارد.

زندگیـــــــــــ کنیـــــــــــــــد!