Woman in Deep Thoughtپریا:

سلام,من خواب دیدم با برادرم از یه جایی داشتیم میگذشتیم میخواستم همینجوری مستقیم بریم که یه زنی توی یه کوچه روی پله نشسته بودم ازمون خواست همراش بریم ما هم ناخواسته دنبالش رفتیم بعد که به پشت سرم نگاه کردم دیدم اون مسیری که من و برادرم خواستیم بریم شبیه بن بست بود که چند تا مرد توش بودن چهره خلافی داشتند بعد یه حسی بهم گفت این زنه شبیه یه فرشته بوده که ما رو نجات داد.

تفسیر:

پریای عزیز، سطحی نگر نباشید و مسائل را عمیق ببینید و درباره آنها قضاوتی درست بکنید. برای موفقیت، نیاز به نگاهی جامع و دقیق دارید. حتی وقتی چهارتا جعبه را روی هم می گذاریم، اگر نگاهمان جامعیت لازم را نداشته باشد، جعبه ها کج و کوله روی هم قرار می گیرند و هر لحظه ممکن است بیافتند.
در رویای شما، هنگامی که همراه برادرتان هستید در حقیقت دو سوی عقل و احساستان در حال نشان داده شدن است. شما نه تنها ساده دربرابر مسائل برخورد می کنید، بلکه خیلی ساده هم همه چیز را می پذیرید. چرا باید به دنبال آن زن بروید؟ چرا باید مسیر حرکتتان به آن کوچه بن بست باشد؟ و چرا باید فکر کنید آن زن فرشته است؟ همه این سوال ها یک جواب دارد، شما به عاقبت اعمالتان فکر نمی کنید و در دنیای خیالات خودتان پیش می روید. آدم زمانی که عازم جایی است باید بداند کجا دارد می رود و چه بسا آن زن شما را به سمت مخمصه بدتری ببرد.
پس، هوشیار باشید. دست از ساده گرفتن مسائل بردارید و با زکاوت زندگی تان را سازمان بخشید تا گرفتار مشکلات بزرگ نشوید.