همدلی-روراستملیحه:

۲بار تا حالا از زمانی که به خاطر مسئله ای خیلی ناراحت بودم و نذر و نیازهای زیادی برای رسیدن به حاجتم کردم خواب زنی که نقش مهمی تو زندگیم داشته و میشناسم رو دیدم که به نظر میاد مریضه ودر بستر خوابیده دیدم .میشه تعبیرش رو برام بفرستید ؟ممنون

تفسیر:

خواب رو خیلی کلی توضیح دادید. اما، از چند نمادی که مطرح کردید می شود گفت، باید در کارهایتان توجه و مراقبت داشته باشید.
زن بیمار و خوابیده در بستر نماد موضوعی است که نیازمند رعایت کردن و رسیدگی است. وقتی ما بیماری در خانه داریم، سر و صدا راه نمی اندازیم و سعی می کنیم شرایط آرامش و استراحتش را فراهم آوریم. بنابراین، با خودتتان روراست باشید اگر به موضوعی دلبستگی خاصی دارید، اگر کسی در زندگی تان اهمیت دارد، باید همدلانه حالات و وضعیت او را نیز لحاظ نمایید.

ملیحه:

سلام چون گفتید خواب رو خیلی کلی توضیح دادم اینم میگم که کاملتر برام تعبیرش کنید .اون زن باردار و زن کسیه که من عاشقشم و به هر دلیل نشدباهاش ازدواج کنم حالا مرتب خوابش رو می بینم و این ۲ بار آخر هم می بینمش که انگار مریض هست و تو رختخواب خوابیده .

پندارنو:

برایتان نوشته بودم: «با خودتتان روراست باشید اگر به موضوعی دلبستگی خاصی دارید، اگر کسی در زندگی تان اهمیت دارد، باید همدلانه حالات و وضعیت او را نیز لحاظ نمایید.»
خوب ملیحه عزیز، آیا شما دلتان می آید به خاطر احساسی که به همسر این زن دارید، موجبات رنج عمیق وی را فراهم آورید؟ به یکی دیگر از دوستان که مشکلی چون شما داشت گفتم، دوست داشتنتان را معنوی کنید. عشق که نباید همیشه به وصال جسمی بیانجامد. آن زن همچون خود شماست. میل شدید به دوست داشتنتان را با احساس عمیق محبت مهار کنید و این را بپذیرید که در زندگی واقعی امثال شما بسیارند انسان هایی که خداوند آنان را با دردهای بزرگی مورد آزمون قرار داده است. قلبتان را که پاک نگهدارید، خداوند برکتش را نثارتان خواهد کرد؛ چرا که پس از هر سختی آسانی است و زمانی که در این خان بزرگ موفق و پیروز بیرون بیایید خداوند آبرویش را برایتان خرج می کند.