سرنوشت-پذیرشسارا:

خواب دیدم رفتم تو یه مسجدی با زنداییم و یکی دیگه نمی دونم کی بود. یه خانم و آقایی نشسته بودن اونجا که بهت نگاه می کردن، آینده رو می دیدن. خانمه به زنداییم و اون یکی دیگه آیندشون رو گفت، ولی به من نگاه نمی کرد. وقتی نگاه می کرد یه غمی داشت. پا پیش شدم گفتم تو رو خدا بگو. گفت آخه دلم نمیاد. بعد گفت با اونی که دوسش داری بهار عقد می کنین ولی بعد جدا می شین. به نظر شما تعبیر خواب من چیه. همیشه خوابه جدایی می بینم. اگر امکانش هست، اگه جوابی بود  به ایمیلم هم بفرستید منتظرم. ممنون و سپاسگزارم.

تعبیر خواب :

شما گرفتار ترس از دست دادن و فقدان هستید. بله، شاید آدم خیلی چیزها را از دست بدهد، اما الان که آنها را در اختیار دارد آیا از آنها بهره مند نشود، به این بهانه که روزی از دستشان خواهد داد؟

تعبیر خواب مسجد و تعبیر خواب زن و تعبیر خواب مرد

از افکار نهیلیستی و پوچگرانه فاصله بگیرید. بله، بهار سپری می شود، جوانی نیز سپری می شود، اساسا زندگی سپری می شود، اما تا هست باید از آن به درستی استفاده کرد. هیچ می دانید چرا فضای خوابتان در مسجد می گذرد؟ دلیلش ساده است، زیرا مسجد محل خضوع در برابر خدا و پذیرش مشیت است. تصور کنید، به شما بگویند عزیزتان گرفتار بیماری صعب العلاج است. آیا از سرنوشت می توان گریخت؟ راه صحیح و یگانه راهی که روانشناسی روز به آن تاکید دارد، پذیرش واقعیت و قدر فرصت ها را دانستن است. آری، مهربانم تو خواهی مرد، اما تا هستی بیا تا از کنار هم بودن بهترین خاطرات را به یادگار بگذاریم.

زن و مرد دو سوی وجود شما هستند. در بعد زنانه و احساسیتان غرق نشوید. تعادل زیستی را برقرار کنید و با قوه مذکر و منطقی وجودتان به مسائل نگاه نمایید. جهان محلی برای شاد زیستن و کسب تجربه باشکوه زندگی است. آیا ما حق داریم با سیاه اندیشی و ترس های نابجا، جسم و جانمان را از محبت زندگی محروم سازیم؟ واقعیات این دنیا را بپذیرید و سربلند و شادکام پیش بروید.