رتیلیافته های جدید محققان حاکی از آن است که زهر عنکبوت تارانتولا می تواند به ساخت مسکن های جدید موثر و بی خطر منجر شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه ییل با بررسی سم بیش از یکصد عنکبوت، پروتئینی را در زهر رطیل سبز مخملی پرو شناسایی کردند که فعالیت نورون های انتقال دهنده درد را کاهش می دهد.

این یافته ها نشان داد شیوه غربالگری جدید مورد استفاده دانشمندان، قابلیت جستجوی میلیون ها سم عنکبوت مختلف را برای عرضه دارو و درمانهای ضد درد، دارد.

محققان می گویند سم این عنکبوت را فقط بر روی یک دوجین از کانال های احتمالی درد در انسان آزمایش کردند.

“مایکل نیتاباخ” مجری ارشد این تحقیقات گفت: این احتمال وجود دارد که در تنوع وسیعی از سم های عنکبوت، سم هایی را بیابیم که کانال های درد مهم دیگری را نیز مسدود کنند.

محققان سم گستره ای از گونه های تارانتولا را برای یافتن سمی غربالگری کرده اند که کانال  TRPA1  – کانال یونی بر روی سطح نورون های حساس به درد که را مسدود کند و در التهاب و درد نقش دارد- مسدود می کند.

محققان در فرایندی که غربالگری سم نام دارد کتابخانه کوچکی از نسخه های جهش یافته سم تارانتولا ایجاد کردند تا سمی را بیابند که TRPA1 را مسدود کرده اما بر فعالیت های کانال های دیگر بر روی سطح نورونی تاثیر نداشته باشد.

زیبایی این سیستم در این است که می توان با آن سموم مهندسی شده را که در طبیعت یافت نمی شوند نیز غربالگری و انواعی را که از نظر مولکولی خاص تر و قابلیت بیشتری دارند و اثرات زیانباری بر عملکرد عصب های ضروری ندارند، شناسایی کرد.

نتایج این تحقیقات در نشریه Current Biology منتشر شده است.

تارانتولا نام عمومی خانواده ای از عنکبوت های میگالومورف به نام ترافوسیده است که بیشتر در مناطق گرمسیری و بیابانی یافت می‌شوند. تا کنون حدود ۹۰۰ گونه تارانتولا شناسایی شده‌است.