مار-طلاییسوده:

سلام و درود . من خواب دیدم توی نماز خونه مدرسه یا دانشگاهی دارم برای خوندن نماز آماده میشم که همه از ترس مارمولکی زیر دست و پا جیغ زدن و پراکنده شدن و من متوجه شدم که مارمولک از روی پای من رد شده و رفته .

تو صحنه ی بعد خواب دیدم توی خونه یه بسته غذایی که نمیدونستم چیه ولی تازه خریده شده بود را از روی میز برداشتم که بخورم اما متوجه سر مار مرده سبز رنگی شدم که به خاطر شباهت به سبزیهای غذا با نگاه اول متوجهش نشده بودم و چون چندشم شد از غذا دست کشیدم.

در صحنه بعد خودمو در تختم دیدم که البته شبیه اتاق چند سال پیشم بود و همینطور که در تخت دراز کشیده بودم و دوستی در کنارم باهام حرف میزد متوجه مار طلایی رنگی روی دیوار و نزدیک سقف اتاق شدم و به دوستم گفتم این مار اگه نیش بزنه حتما در جا میکشه. هنوز حرفم تموم نشده بود که مار پرید روم و نیشم زد و من از جام بلند شدمو گفتم الان باید آماده مردن باشم اما متوجه شدم که کاملا سالمم و هیچیم نشده وبه دوستم گفتم انگار من نسبت به نیش مار مصونیت دارم .

تفسیر:

بیاموزید مسائلی را که تمام شده بیهوده کش ندهید و در برابر مسائلی که پابرجا هستند حساسیت لازم را داشته باشید.
مارمولک از روی پای شما عبور کرده و رفته است و مار سبز رنگ مرده و هیچ خطری شما را تهدید نمی کند. بنابراین، لازم نیست نسبت به این مسائل فکرتان را درگیر کنید و بخواهید با مسئله ای که تمام شده به گونه ای برخوردکنید که گویا همچنان وجود دارد. برای مثال، فردی با تظاهر به دوستی قصد صدمه زدن به شما را داشته، اما مچش را گرفته و رابطه تان را با او قطع کرده اید و دیگر هیچ جای نگرانی نیست. پس چرا باید این موضوع را زنده نگه دارید و همچنان با پرداختن به آن باعث ناراحتی خودتان شوید؟

اما، صحنه سوم چیز دیگری است. مار طلایی سعی می کند به شما صدمه بزند، منتها شما طوریتان نمی شود. متاسفانه به جای آن که به این فکر کنید که مار همچنان وجود دارد و می تواند دوباره اقدام کند، با خودتان فکر می کنید که چون بار اول صدمه ندیدید، پس مصونیت دارید و جای نگرانی نیست. دوست خوبم، نسبت به خطراتی که می توانند منافع شما را تهدید کنند، بی تفاوت نباشید. شاید یک بار فردی خواست به شما ضربه بزند و موفق نشد. این را دلیل ناتوانی او نگیرید. افرادی که دشمنان خود را کوچک می شمرند، خود را در معرض شکست قرار داده اند.

هوشیاریتان را حفظ کنید و به مشکلات وزن مناسبشان را بدهید. بدین ترتیب، قادر خواهید بود با حل آن ها خود را در برابرشان مصونیت واقعی بخشید.