تواناییملیحه:

سلام دیشب خواب دیدم یک تکه از موهای جلوی سرم سفید شده بهم میگید تعبیر خواب من چیه ؟

 

تعبیر خواب:

سطح آمادگی تان برای حل مسائل را باور کنید.
دوست خوبم، موی سر را زمانی که می خواهید به محل کار یا مراسمی بروید متناسب با آن مرتب و آرایش می کنید. بنابراین، تعبیر خواب موی سر به وضعیت آمادگی شخص در برابر موقعیتی که با آن روبروست اشاره می کند. رنگ سفید هم نماد معلوم و آشکار بودن است.
این که بخشی از موی سرتان سفید شده و شما دارید آن را می بینید، پرده از گره تشخیصی شما بر می دارد. درحالی که شما ظرفیت خوب و آمادگی معلومی برای انجام امورتان دارید، متاسفانه گرفتار انفعال شده و حاضر نیستید بپذیرید که می توانید وارد میدان شده و اوضاع را به نفع خودتان تغییر دهید.

خودتان را رفرش کنید و با روحیه و جنگندگی لازم با مسائلتان روبرو شوید. آدمی که می خواهد چیزی را داشته باشد باید شایستگی و سزاواری داشتن آن چیز را از خود نشان دهد.

 

تعبیر نمادها (معنای دقیق):