اسکانیااتوبوس اسکانیا در حالی همچنان در جاده‌های ایران آتش گرفته و جان صدها مسافر را به خطر می‌اندازد که سفیر سوئد در ایران در بازدید از این کارخانه از خارج شدن اتوبوس‌های تولید شرکت عقاب افشان از استاندارد اسکانیای سوئد خبر داد.اتوبوس اسکانیا که چند وقتی است به علت آتش سوزی‌ها و مرگ بیش از ۲۰۰ هموطن در یک سال به عنوان ارابه مرگ جاده‌ها شناخته می‌شود بنا بر گفته “پیتر پچلر” سفیر سوئد در ایران از استاندارد خارج شده است.
سفیر سوئد که روز چهارشنبه از کارخانه اسکانیا در ایران بازدید کرد مدعی شد تغییراتی که در افزایش حجم باک بنزین و سیستم برق‌کشی تولیدات شرکت عقاب افشان به وجود آمده باعث شده است این محصول از استاندارد خارج شود و این در حالی است که امیدواریم شرکت عقاب افشان تولیدات را به حالت استاندارد برگرداند.اظهارات سفیر سوئد در ایران در حالی مطرح شد که بارها مسئولان شرکت عقاب‌افشان مدعی بودند تولیدات آنها با استانداردهای اروپا برابری می‌کند و حتی کارشناسان اسکانیا این تولیدات را تایید کرده اند اگرچه هنوز هویت کارشناسان اسکانیا اعلام نشده است و معلوم نیست این کارشناسان چگونه استاندارد اتوبوسی را که تغییرات اساسی در آن انجام شده است را تایید می‌کنند.
به گزارش مهر، در همین حال نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد نیز در بازدیدی که پس از اعلام مردودی اسکانیا در ۱۹ تست استاندارد از این کارخانه داشت، مدعی بود این اتوبوس مرگ آفرین استانداردهای لازم را برای تردد جاده‌ها دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که وقتی سفیر کشور سازنده این اتوبوس را خارج از استاندارد می‌داند و بر تغییرات اساسی روی اتوبوس تاکید دارد چگونه مسئولان استاندارد که هیچ‌گونه مرکز تست استاندارد خودرو را در اختیار ندارند آن را تایید می‌کنند. به نظر می‌رسد وقتی حداقل استانداردها در کشور ما رعایت نمی‌شود از سازمان استاندارد خودروها بر اساس استاندارد یورو ۲ تایید می‌کند ارابه مرگ جاده‌ها در زمره خودروهای ایمن استاندارد قرار می‌گیرد.

 
منبع: قانون