سناتور-رند-پاولسناتور رند پاول روز گذشته در مصاحبه ای با برنامه ” این هفته ” شبکه ” ای بی سی” آمریکا با اشاره به این موضوع گفت ؛ او خود طرفدار بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای است و بارها به قطعنامه های تحریمی ایران در سنا رای داده است، اما به گفته این سناتور آمریکایی ،ایران تافته جدا بافته ای از برخی کشورها که پیشتر اتمی شدند و آمریکا توانسته است آنها را تحمل کند، نیست.
این سناتور آمریکایی گفت:” مخالفان دو آتشه ایران هسته ای می گویند سیاست بازدارندگی هیچ گاه در سیاست خارجی آمریکا نبوده است. اما ما روزی  با خبر هسته ای شده پاکستان از خواب بیدار شدیم ، اگر آن موقع هم سیاست مورد ادعای آقایان طرفدار جنگ با ایران حاکم بود ما باید با پاکستان جنگ می کردیم. ما یک روز هم شاهد اتمی شدن چین بودیم و روزی هم شاهد اتمی شدن اتحاد جماهیر شوروی بوده ایم.”
وی در ادامه افزود:” آنهایی که می گویند ما به هیچ وجه با گزینه ایران هسته ای کنار نخواهیم آمد در واقع به دنبال جنگ با این کشور هستند.”
پاول در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه آیا باید آمریکا گزینه بازدارندگی در برابر ایران هسته ای را اعلام کند یا نه ؟ گفت:” من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد که ما به آنها پیشتر اعلام کنیم که ما نمی خواهیم شما اتمی شوید اما می توانیم با سلاح هسته ای شما کنار بیاییم.
این سناتور آمریکایی با تاکید بر اینکه آمریکا باید همه گزینه ها را در برخورد با برنامه هسته ای ایران در نظر داشته باشد، تاکید کرد، آمریکا نباید تسلیم ایده جنگ طلبان شود چرا که به گفته او گزینه بازدارندگی هسته ای در برابر ایران هسته ای پیشتر نسبت به بسیاری دیگر از کشورها از جمله پاکستان، چین و اتحاد جماهیر شوروی اعمال شده است.
رند پاول افزود: آنهایی که می گویند به هیچ وجه با گزینه ایران هسته ای نمی شود کنار آمد و سیاست بازدارندگی را در قبال این کشور در پیش گرفت ، عامدانه بخشی از گذشته تاریخی سیاست خارجی آمریکا را نادیده می گیرند.
به گفته سناتور رند پاول این دسته از مخالفان تندرو برنامه هسته ای ایران ، افرادی جنگ طلب اند و به دنبال جنگ با ایران به هر قیمتی اند.

 

منبع:عصرایران