هدفشادی:

سلام…من ۷ هفته،چهارشنبه ها نذر سوره یس به نیت حاج آقا نخودکی خوندم و یکی گرو نگه داشتم هروقت حاجت گرفتم برم مشهد سر مزارش بخونم.حالا دیشب خواب دیدم مشهد رفتم توی صحن دنبال سنگ قبر این حاج آقا میگردم بعدش گوشه ای از صحن عده ای از مردم جمع شده بودن که فهمیدم سنگ قبرش اونجاست.

تفسیر:

شاید تعجب کنید، اما این خواب یکی از اصول علم را نمایش می دهد: توجه به مستندات برای رسیدن به هدف. در حقیقت، شما زمانی که می خواهید چیزی را پیدا کنید، به نشانه ها توجه می کنید. برای مثال، برای پیدا کردن یک کوچه ابتدا به دنبال خیابانی می گردید که کوچه درون آن واقع شده است.
در خواب شما نیز، میان سنگ قبرهای بی شمار نشانه قبر مورد نظر مردمی هستند که اطراف آن اجتماع کرده اند. اما، از خود پرسیده اید که چرا خدا چنین نشانه ای را برای قبر حاج آقا نخودکی نشانتان داده است؟
آدم ها نماد افرادی هستند که می توانند واسطه رسیدن شما به هدفتان شوند. در حقیقت، خدا همیشه دعای ما آدم ها را از طریق واسطه ها اجابت می کند. بنابراین، ببینید هدفی که دارید چیست و چه کسانی یا چه چیزهایی می توانند به شما در رسیدن به آن خواسته کمک کنند. زمانی که نشانه های درست را پیدا کنید و از آن ها پیروی کنید، هدف دسترس پذیر خواهد بود.