دانشگاه-سورهوزیر علوم تحقیقات و فن آوری ارتقای موسسه آموزش عالی سوره به «دانشگاه سوره» را به صورت قطعی اعلام کرد.

به گزارش مهر، دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز پنجشنبه در نشست سراسری دانشگاه های غیر انتفاعی سراسر کشور که در محل سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است از موافقت قطعی شورای عالی گسترش آموزش عالی با ارتقای موسسه آموزش عالی «سوره» به «دانشگاه سوره» خبر داد.

وزیر علوم در این مراسم گفت : با توجه به اینکه در بهمن سال ۸۹ با ارتقای موسسه آموزش عالی سوره به دانشگاه موافقت اصولی صورت گرفته بود ، اکنون موافقت قطعی شورای عالی گسترش آموزش عالی با ارتقای موسسه آموزش عالی «سوره» به «دانشگاه سوره» را اعلام می کنم .

وی به سازمان تبلیغات اسلامی و متولیان دانشگاه سوره تشکیل این دانشگاه را تبریک گفت.