دختربچه ۶ ساله به نام سونیا براثر اذیت و آزار و شکنجه با شلنگ آب توسط نامادری در منطقه آزادشهر یزد جان سپرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران بعد از تماس همسایه ها با شنیدن ندای این دختربچه، توسط اورژانس اجتماعی بهزیستی این نامادری دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل داده شد اما متاسفانه این مددکاران دیر رسیدند و تنها با پیکر بی جان سونیا روبه رو شدند که امدادهای اولیه جواب نداد و این دختر بچه براثر اذیت و شکنجه یک ساعت قبل از ورود اورژانس جان داده بود.

نامادری به مددکاران اظهار داشت: سونیا از همسر اول شوهرم است و خودم نیز هیچ فرزندی ندارم، گاهی که او شیطنت می کند عصبانی میشدم و او را با هر چیزی که در دست داشته به باد کتک و شکنجه می گرفتم و روز حادثه هم صبر من لبریز شد و در حالیکه در حال شستن حیاط خانه بودم با شیلنگ او را کتک زدم و در حالی که شیون می کرد توجه نکردم تا اینکه متاسفانه جان داد.

پدر سونیا نیز گفت: که چند بار به همسر دومم به دلیل رفتار بی رحمانه اش با دخترم که از همسر مرحومم به یادگار مانده است تذکر دادم و او را تهدید کرده ام و از همسایه ها شنیدم که پس از رفتن به سرکار او را وحشیانه شکنجه می کرد.برای این نامادری بیرحم پرونده ای تشکیل شده و در دست بررسی است.