زن-توجهاحساس نو:

دوستم یه خواب عجیب دیده. می خواستم اگه اشکال نداره برام تعبیرشو بگید.
دوستم میگه خواب دیده من رفتم خونه اونا و اون به من یه سیب زرد و یه انار داره و دیگه اینکه توی خواب فاصله بین خونه ما و اونا یه رودخونه بزرگ مثل دریا بوده و دیگه اینکه خواب دیده خواهرش رو سرش آب میریخته و اون  سرشو میشسته.
میشه بگید تعبیرشون چیه؟

تفسیر:

دوستتان قوه خود انتقادی خوبی دارد که باید از آن در مسیر تعالی بهره ببرد.

او به دستتان سیب و انار می دهد. شما دوست او هستید و دوست نماد نقد کردن و رفع خطاهاست. بنابراین، هنگامی که به شما چیزی می دهد، در حقیقت مشغول نقد و اصلاح عملکردهای خود است. اما، سیب نماد پاکی و انار نماد تشخیص درست از نادرست است. بنابراین، دوستتان باید رفتارش را مرور کند و اولا ذهنیت منفی را از خود دور کند و افکارش مانند سیب عاری از هر ناروایی باشد. ثانیا، همانند انار تفاوت حق از باطل و درست از نادرست را تشخیص دهد.

اما، این که خواهر روی سر ایشان آب می ریزد، به معنای رهایی از بی تفاوتی و اهمیت قائل شدن برای مراقبت در انجام امور است. مگر می شود بدون حس توجه انتظار به نتیجه رسیدن را داشت. حتی در هنگام پخت برنج ساده نیز اگر دقت نداشته باشیم، غذایمان خراب می شود.

پس به صورت خلاصه می توان گفت، دوستتان نیازمند تقویت روحیه توجه و مراقبت در امور است. ایشان باید دقتشان را افزایش دهد. در جریان امتحان گذاشتن منفی به جای مثبت نتیجه نهایی را نابود می کند. و در نهایت این که منفی اندیشی را کنار گذاشته و مثبت اندیش و صلاح طلب باشند.

اکنون به شما برسیم، دوست عزیز، بکوشید بهره ای نیک از ارتباط با دیگران ببرید. از بودن با آن ها سلامت طبع و نیک بینی را بیاموزید.