موبایل-شارژ-تلفن-همراهنانومولد جدید امکان قراردادن تلفن همراه در جایگاه‌های مختلف هر نوع خودرو و شارژکردن آن با استفاده از ارتعاشات وسیله‌ نقلیه را فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، تیمی از دانشمندان دانشگاه ویسکانسین-مدیسن، دانشگاه مینسوتا و دانشگاه سون‌ یات‌-سن چین، نانومولدی را تولید کرده‌اند که می‌توان آن را مستقیما در محفظه تلفن همراه قرار داد.

این نانومولد از پلیمر پیزوالکتریک موسوم به «پلی‌ وینیلیدین فلوراید» (PVDF) ساخته شده و مانند دیگر مواد پیزوالکتریک، هنگام قرارگرفتن در معرض فشار مکانیکی (مانند ارتعاشات خودرو)، الکتریسیته تولید می‌کند.

این سامانه نه تنها در محفظه‌های مسطح و سخت تلفن‌های همراه و دیگر ابزار، بلکه در طیفی از سطوح نامنظم شامل پوست انسان نیز کارآیی دارد.