چابکسارا:

خواب دیدم تو یه جایی مثل حیاط خانه خودم با مادرم هستم … ناگهان صدای پرنده های زیاد از آسمان میاید. آسمان پر از پرنده شده بود که در حال پرواز بودن ، ناگهان خیلی از پرنده ها تو خانه ما روی زمین میشینن و من میرم از نزدیک ببینم، میبینم که مرغابی وحشی از اون پرنده های مهاجر که رنگ سرشون سبزه هستند … باز از آسمان به زمین میافتن که این دفعه مردن. میخوام بهشون کمک کنم که از رادیو پخش میشه  سقوط یه شهاب سنگ ….. که از آسمون حس کردم نوری زیاد با سرعت داره به سمت خانه ما میاد. مامانم زودتر فرار میکنه ولی من داشتم به اون نگاه میکردم و یهو یکم دور شدم که مبادا منفجر بشه که منفجر نشد ولی شهاب سنگ تو خانه ما فرود کرد … و ما سالم بودیم و سنگ را میدیم.

تعبیر خواب :

با مسائلی روبرو می شوید که برای حل آن ها نیازمند سرعت در تشخیص و اقدام هستید. فرض کنید در حال رانندگی هستید و کودکی در پیاده رو دست مادرش را رها می کند و به سمت خیابان می آید. در این وضعیت، نه تنها باید به سرعت متوجه قضیه شوید، بلکه لازم است سریعا واکنش مناسب را نشان دهید.

تعبیر خواب صدای پرنده و تعبیر خواب پرنده مرغابی مهاجر و تعبیر خواب شهاب سنگ

در رویای شما، سر و صدای پرندگان و هجومشان به خانه نماد وضعیتی هستند که گویا هرج و مرج همه جا را فرا گرفته و در نتیجه شما هیجان زده می شوید. اما، دقیق که نگاه کنید می بینید وضعیت آشفته موجود از نظم خاصی پیروی می کند و می توان با شناخت دقیق آن راهی برای کنترل شرایط پیدا کرد. این معنا را ماهیت مهاجر بودن مرغابی ها نشان می دهد. پرنده های مهاجر طبق زمانبندی مشخصی عمل می کنند. بنابراین، رفتار آن ها قابل شناخت است.

مرحله اول خواب می گوید هرج و مرج محیط عصبی تان نکند. سعی کنید آرامشتان را حفظ کرده و با یافتن راهکار مناسب بر شرایط غلبه کنید؛ اما رادیو پیامی حاکی از سقوط شهاب سنگ می دهد. رادیو در اختیار شما پیشبینی وضعیت را قرار می دهد. اتفاقی که به سرعت رخ خواهد داد و شما باید واکنشی صحیح و سریع داشته باشید. خود شهاب سنگ نیز در مسیری نورانی و قابل ارزیابی حرکت می کند: آن دارد به سمت خانه شما پیش می رود. پس، شما با اتفاقی روبرو هستید که مانند دویدن ناگهانی آن کودک نیازمند قدرت تشخیص و واکنش سریع شماست.

دوست عزیز، در دوران جدید سرعت اتفاقات زیاد شده و ما ناگهان با وضعیت های غیرمترقبه ای روبرو می شویم که برای مهار آنها لازم است قدرت واکنشمان را افزایش دهیم. ذهنتان را تیز و قدرت تصمیم گیریتان را بهبود دهید تا بر معضلات پیش رو بتوانید چیره شوید.