ماهی-کفال-دریای-خزرمدیر کل دامپزشکی مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: تلفات ماهیان کفال در دریای خزر روز بروز در حال افزایش است .
وی با اشاره به اینکه نمونه برداری از ماهیان کفال تلف شده صورت گرفته است ، ادامه داد: با توجه به اینکه بیماری ماهی کفال جز بیماریهای مشترک انسان و حیوان است توصیه می شود تا اعلام نتیجه قطعی آزمایشها ، شهروندان از خوردن ماهی کفال خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: تا ۴۵ روز آینده نتیجه نهایی آزمایش ها از ماهیان نمونه برداری شده مشخص خواهد شد .
مختاری به آلودگی شدید رودخانه های مازندران ناشی از ورود فاضلابهای خانگی وصنعتی اشاره کرد و گفت: تمامی آبهای آلوده رودخانه ای به دریای خزر سرریزشده و ماهی کفال که ماهی بسیار حساسی است و بصورت طبیعی تکثیر می کند ، دچار بیماری شده است .
مدیر کل دامپزشکی مازندران گفت: سایر ماهیان مشکلی برای مصرف ندارند .