محمد:
خواب دیدم یکی از دندان‌های بالایی جلویم شکسته بود. نصف آن در دستم بود و نصف دیگر هنوز به لثه وصل بود و هیچ خونی از آن نمی‌آمد.ممنون میشم تعبیر خواب مرا بگویید.

تعبیر خواب :
یکی از مهارت‌های زندگی پذیرش ناکامی‌هاست. و شماموقعیتی را از دست داده‌اید.  بنابراین، واقعیت را بپذیرید، با ناکامی پیش آمده کنار بیایید و به فکر بهبود شرایط بر بیایید. به نظرتان، چسبیدن به ریسمان بریده، ماهی را به چنگتان باز می‌گرداند؟ انسانی که شکست را نپذیرد، نمی‌تواند به انسان موفقی تبدیل شود.
در رویای شما، تعبیر خواب دندان یعنی موقعیتی که در موضوعی دارید و دندان شکسته یعنی این جایگاه یا موقعیت مخدوش شده است، دست نیز نماد قدرت تاثیر گذاری است. در کف آن نیمی از دندان جلو قرار دارد. یعنی راهی بریده شده و فرصتی از دست رفته. آیا باید همچنان مشت به سندان کوفت یا نه به فکر اصلاح مسیر و حرکت دوباره به سمت هدف بود؟

در واقع، بسیاری آدم ها هستند که هنگام صعود از کوه و برخورد به مانعی که قادر به عبور از آن نیستند یا باز می گردند یا همچنان به تلاشی بی حاصل ادامه می دهند. انسان های موفق مسیر جدیدی را به سمت قله جستجو می کنند. این چنین است که خواب تلنگری به ذهنتان می زند: باید نگاهتان به نیمه شکسته و بی مصرف باشد یا نیمه ای که در دهان دارید؟ انسان معقول می داند چه باید بکند، رفتن نزد دندان پزشک. در حقیقت پیام خواب برای شما این است که وقتتان را صرف راه بن بست نکنید، بلکه برای هدفتان مسیر جدیدی را جستجو نمایید.

 

تعبیر نمادها (معنای دقیق) :