برنج-هندی-باسماتیصادر کنندگان برنج باسماتی هند از بازنگری ایران درمفاد برنامه کنترل مواد سنگین به ویژه آرسنیک و نیز قوانین مربوط به ارائه مستندات آزمایشگاهی نگران شده‌اند.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈاکونومیک تایمزˈ ۷ فروردین نوشت: ایران بزرگترین واردکننده برنج باسماتی از هند است و انتظار می‌رود که در سال جاری یک میلیون تن برنج باسماتی وارد کند.ام.پی. جیندال رییس انجمن صادرکنندگان برنج هند گفت ایران با اصلاح قوانین مربوط به کنترل فلزات سنگین میزان آرسنیک را از ۱۵۰ پی.پی.ام به ۱۲۰ پی.پی.ام کاهش داده و با توجه به این تغییر صادرات برنج هندی به این کشور کاهش خواهد یافت.وی بااشاره به اینکه تجارت برنج نیاز به زمان برای کاهش میزان آرسنیک دارد، افزود: انتطار می‌رود امسال چهار میلیون تن برنج باسماتی از هند صادر شود که از این میزان یک میلیون تن به ایران صادر خواهد شد.رئیس انجمن صادرکنندگان هند گفت، قیمت هر تن برنج باسماتی در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱۰۰دلار برای هر تن بود که امسال این میزان به ۱۴۵۰دلار درتن رسیده است.وی افزود، این تغییرات درحالی صورت می‌گیرد که عده‌ای از صادر کنندگان تصمیم داشتند ماه آینده از ایران بازدید نموده و با مقام‌ها و وارد کنندگان ایرانی وارد مذاکره شوند.