مهارتتابش:

خواب دیدم تو یک ساختمان بلند که تو وسط اون قرار دارم پشت پنجره ایستاده و به سمت پایین نگاه میکنم. یهو دیدم یک گرگ پایین ساختمان قدم میزند، من هم پنجره رو باز کردم با صدای بلند گرگ گفته و صدایش میکردم. یکبارگی گرگ پرید اومد پشت پنجره. من اصلا باورم نمیشد که چطور ساختمون به این بلندی به راحتی پشت پنجره اومد. تو همین فکر بودم که دیدم در پنجره رو میخواهد باز کند. تلاش داشتم تا مانع اومدن گرگ به داخل خونه بشم ولی کاری نتونستم بکنم و در پنجره رو براحتی باز کرد. من هم از خواب پریدم.

تفسیر:

اگر قصد ورود به میدانی را دارید، ابتدا ببینید آمادگی آن را دارید یا خیر؟ دنیای واقعی بسیار بیرحم است و به شما فرصت اصلاح را نمی دهد. فرض کنید بخواهید وارد فروشگاهی در شهرتان بزنید، اگر این کار را بدون مطالعات اولیه و شناخت رقبا انجام دهید، چه بسا در همان آغاز کار رقبایتان دست به یکی کرده و شکست سختی بر شما وارد شود. دوست عزیز، کسی که یک تنه قصد صعود زمستانی از کوه را دارد، واقعا باید آن قدر حرفه ای و کارآمد باشد که چنین سودایی را جامه عمل بپوشاند.
در رویای شما، گرگ در پایین ساختمان مرتفع نشانگر شرایط نرمالی است که خوب طرف می گوید من در این وضعیت در امان هستم؛ اما بعضی وقتی ها توان رقیب بیش از حد انتظار ماست. گرگی که شما به مبارزه طلبیده اید هنگامی که به بالای پنجره می پرد، در حقیقت نشان می دهد رقیب از سطح ورزیدگی و آمادگی بالایی برخوردار است. طبعا، در برابر چنین حریفی شما نیز باید بسیار آماده و تمرین کرده باشید.

به واقع، سطح توانایی هایتان را بالا ببرید و در وضعیتی قرار بگیرید که بتوانید تحت هر شرایطی از پس مشکلات بر بیاید. آن هنگام است که می توانید بازیتان را شروع کنید.