چشمه-طاق-بستانداستان خشک شدن چشمه های طاق بستان از زبان نگهبان آن شنیدنی است. نگهبان شیفت شب محوطه تاریخی طاقبستان می گوید: نیمه های شب درحال قدم زدن در محوطه بودم که یکباره با صحنه ای عجیب و به دور از تصور مواجه شدم و آنقدر در بهت و حیرت بودم که فراموش کردم از این صحنه فیلمبرداری کنم… سطح آب هر دو چشمه در مقابل چشمان من و چندی دیگر از افراد شیفت به سرعت پایین می رفت و انگار نیرویی مکنده در زیر چشمه ها، آب را به سمت زمین می کشید، نهایتا در کمال ناباوری، سراب طاقبستان در کمتر از ۴۰ دقیقه به طور کامل محو شد.

اما، در زبان معنایی، طاق بستان نماد آزادگی و روح جوانمردی ایرانیست. چشمه های طاق بستان اشاره به منابعی دارند که فرهنگ ایرانزمین را تغذیه می کنند و همه می دانیم حال و روز فرهنگمان هیچ خوب نیست. نگاهی به آمار طلاق و جدایی های توافقی بیاندازید. درنگی در بزه های رفتاری و ناراست کرداری خودمان بیافکنید.

چشمه های طاق بستان درست در برهه ای خشک شدند که روز قبل امام جمعه موقت یزد با صدایی حزین خبر از مرگ اخلاق در جامعه داده بود.

چشمه های طاق بستان خشک شدند تا به ما خبر دهند، فرهنگ ایرانی در خطر است و باید فکری برای آن کرد. جامعه ای که پیشینه و تاریخ خود را به عمد نادیده بگیرد، جامعه ای که بیش از ۲۵۰۰ سال سابقه شکوهمند خویش را به بوته فراموشی بسپارد و سخن گفتن از سلسله بزرگ هخامنشیان، ساسانیان و… را ننگ بداند و حاضر به یادآوری بزرگی بزرگان تاریخ خود نباشد، این جامعه و این فرهنگ در معرض نیستی قرار می گیرد.

روزگاری که ما برابر شاه پهلوی ایستادیم، فکر کردیم کل تاریخ ما در ارتباط با اوست و به این ترتیب، پیشنه مان را نفی کردیم و یکی از دلایل سقوطمان همین بود. کشوری که تاریخ خود را نفی می کند، چشمه های پیدایش خویش را مسدود کرده است. طاق بستان خشک شد تا به ما هشدار دهد، تا دیر نشده باید به خویش رجعت کنیم و همان باشیم که قرن ها بودیم و مردانگی به نام ما آراسته بود: ایرانی…

 

بیشتر بخوانید:

شهید مطهری: خشکه مقدس ها بدترین مردم هستند!