ویلچر-راه-پلهتکنولوژی هر روز هدیه جدیدی برای بشر به ارمغان می آورد تا علیه محدودیت های خود قیام کرده و ناممکن ها را جامه واقعیت بپوشاند. یکی از محدودیت های بزرگ سر راه آن دسته از افرادی که گرفتار معلولیت نخاعی یا ناگزیر از استفاده از ویلچر هستند، ناتوانی برای عبور از پلکان ساختمان ها است. اکنون، علم برای این افراد نویدبخش روزهای بهتری است.

به گزارش خبر آنلاین، مهندسان فرانسوی ولیچری طراحی کرده‌اند که مثل آب خوردن از پله‌ها بالا و پایین می‌رود.

راه-پله-ویلچر

این صندلی چرخدار به نام TopChair به لطف طراحی عیجیش که مانند تانک‌ها و ماشین‌های ساختمانی است می‌تواند با سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و در هر نوع سطحی صاحب خود را به مقصد برساند. برای استفاده از این صندلی کافی است حالت صندلی عادی یا شبیه به تانک آن انتخاب شود تا شیوه حرکت آن تغییر کند.

بالا-رفتن-از-پله-با-ویلچر