ضایعه بزرگ در این کشور ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که معطل مانده‌اند. استعدادی که به خدمت گرفته نشده، رودخانه‌ای که لایروبی نشده، زمین بکری که برای توسعه فضای شهری بهره‌برداری نشده و… زمانی که از ظرفیت‌هایمان به درستی استفاده نمی‌کنیم، آن‌ها را بی‌استفاده می‌گذاریم یا با بی‌دانشی حیف و میلشان می‌کنیم، با این رویه، ما بر خلاف مبانی رشد حرکت می کنیم. پس، چگونه انتظار داریم به توسعه ای متوازن دست یابیم.