the-big-bang-theory-the-deception-verificationفریبا:

خواب دیدم عاشق پسر جوان بور و جوان مردی شدم که احساس خوبی بهش دارم و اون حسش رو با لبخند به من می رسونه.
بعد از چند روز این پسر گفت که من ۲ یا ۳ سال پیش بچه ای سقط کردم. بهش گفتم نه من اون موقع فقط حالت تهوع داشتم و خونریزی داشتم؛ اما بعد عکس دختر دو یا سه ساله رو نشونم دادن. دختری بور و چشم رنگی به نام معصومه که بچه من هست و زنده هست.

تفسیر:

فریب ظاهر را نخورید. به باطن مسائل توجه کنید و مستندات را ملاک داوریتان قرار دهید.

عشق یعنی نقاط مثبت را دیدن و چشم پوشیدن روی منفی‌ها. بنابراین، عشق می تواند زشتی ها را نبیند و ساده اعتماد کند. در رویا احساستان این است که او جوانمرد است. آیا به راستی این گونه است؟ ظاهری دلفریب و لبخندهای که قصد دارد شما را بفریبد و القاء کند که ثمره تلاش هایتان به باد رفته است. کودکتان سقط شده یعنی هرچه کاشته اید هیچ درو کرده اید. اما، واقعا این گونه نیست.

دست ها رو می شود: عکس نماد مدرک مستندی است که به وضوح نشان می دهد کارهایتان نه تنها بی حاصل نبوده، بلکه اصیل و سرزنده در حال رشد و بالندگی است.

دوست خوبم، فرض کنید بیزنسی داشته باشید که در حال رشد و سوددهی است؛ اما شریکتان برای منافع شخصی، واقعیت را پنهان کرده و مرتب به شما آمار اشتباه بدهد. به جای آن که در رنج به سر ببرید، چشم‌هایتان را باز کنید و با شناسایی مستندات گرگهایی را که لباس میش پوشیده اند باز شناسید. دلبستگی می‌تواند جلوی تشخیص درست را بگیرد. گاه پیش می‌آید که نزدیکترین افراد به آدم به هزار و یک دلیل ناشناخته روحیه آدم را خراب و انسان را در وضعیت انفعال قرار می‌دهند.