مسئول-متوجهامید:

من دیشب خوابی دیدم که از اول یادم نیست،اما خواب واضحی بود.
خواب دیدم که تو اتاقم بودم و وقتی مادرم وارد اتاق شد عضو جنسی ام رو از پنجره پرت کردم داخل حیاط! (اون خونه هم خونه قبلیمون بود،الان ۳ساله جای دیگه ای ساکنیم.)
بعدش که این اتفاق افتاد یه لحظه حس بهت زده بودن بهم دست داد و رفتم حیاط  و اون رو برداشتم… و سعی می کردم بچسبونم سر جاش… یکم که تلاش کردم تونستم جای خودش قرار بدم و انگار چسبید، دوباره حس داشت.
بعد شروع به بزرگ شدن کرد، تقریبا ۲-۳ برابر حالت عادی شد و اینقدر بزرگ شد که از بیخ پوسته پوسته شد و پوستش پاره شد و پوست جدید داد… یه حس ترس و بیخیالی هم زمان تو خواب داشتم.
من ۱۹ سالمه  و  خواب های صادقه زیاد می بینم، تعبیرشم تو نت می خونم و اکثرا درست بوده…اما این خواب…
این خواب یعنی عقیم ام و بچه دار نمیشم؟! 🙁 یا معنی دیگه ای داره؟ 🙁
و سوال دیگه اینکه تعبیر خواب تغییر ناپذیره؟!

تفسیر:

مشکلاتی که الان دارید، ریشه در گذشته و عادات شما دارند. اولین مشکلتان نیز خودکامگی و خودرایی است؛ اینکه بخواهید خواسته تان را با فشار پیش ببرید. دومین مشکل، به نیاندیشیدن و تکانه ای عمل کردنتان باز می گردد. برای رهایی از این مشکلات نیز فقط و فقط باید انضباط و کنترل نفس را بیاموزید.

مادر نماد مراقبت و پرورش است؛ اما شما در فضایی که باید به پرورش و شکوفای خود بپردازید، به شدت واکنشی و بدون تامل عمل می کنید. عضو جنسی مذکر نماد پیش بردن خواسته است. زمانی که در محیط نیازمند مراقبت و رشد بدون رفتاری احساسی نشان می دهید، قدرت دست یابی به اهدافتان را از دست می دهید. طبیعی هم هست. آدم زمانی که باید درس بخواند یا به وظایفش برسد، اگر بی خیالی طی کند و وقتش را تلف کند فرصت موفقیت را از خود دریغ داشته است.

از وقت درست استفاده نکردن را می توان در نماد حیاط دید. شما به خواسته هایتان نرسیده اید و حال عضو جنسی به نحو اغراق آمیزی رشد می کند و قالب شخصیتتان را تغییر می دهد. در این صحنه تمایلات درونیتان به تصویر کشیده شده که چون از مجرای درستی برآورده نشده اند، شما را مهاجم و سلطه گرا می کنند تا آنچه را که باید با افتخار به دست آورید، حال از دریچه تحمیل بجویید. جالب اینجاست که در آن حالت ترس و بی توجهی را با هم دارید. ترس انفعال و عقب کشیدن از برابر مشکلات است و بی توجهی نماد در نظر نگرفتن مقتضیات. بعید نمی بینم که در شما رگه هایی از پرخاشگری با انزوا طلبی دیده شود.

دوست خوبم، مسئولیت شناس باشید، رفتارتان را اصلاح کرده و بیاموزید برای رسیدن به چیزی باید لایق آن بود. آیا می توان بدون مطالعه سخت از سد کنکور گذشت؟

در رابطه با بقیه سوالات شما، فقط می گویم، بنده در کتاب های موجود تعبیر خواب هیچ مایه ای از صدق و صحت ندیده ام که بخواهم درباره شان نظر دهم. چه فرق می کند یکی از آن کتاب ها را به دست بگیرید یا درون فنجان قهوه خیره شوید؟ آن دست مفاهیم فرار و غیرقابل اتکا هستند.