نمایشنرگس:

با عرض سلام و تشکر از تعبیرها و راهنمایی های زیبا و مفید شما، من خوابی دیده ام که اگر برایتان زحمت ندارد، دوست دارم از تعبیرتان استفاده کنم.

خواب دیدم که شب بود و در کوچه و پس کوچه ها با مادرم راه می رفتم، من می خواستم به عکاسی بروم تا عکسی را پرینت کنم و مادرم به قصد دیدن نمایشی میرفت. وقتی به مقصد مادرم رسیدیم دیدم که آن نمایش یک تعزیه است، جایی شبیه حیاط یک خانه بزرگ بود که چراغانی شده و جمعیت زیادی روی فرش های پهن شده در حیاط نشسته بودند و تماشا می کردند. آوازی که می خواندند آنقدر زیبا بود و طوری مرا جذب کرده بود که تصمیم گرفتم همانجا بمانم و کارم را به زمانی بعد معوق کنم.
چون روی فرشها پرشده بود، من و مادرم کنار دیوار ایستاده بودیم. آنجا متوجه شدم که من و مادرم شالهای سبز رنگی به سر داریم که تا به حال آنها را ندیده بودم. خیلی خوشحال بودم ولی خجالت می کشیدم و فکر می کردم لباسهایم مناسب تعزیه نیست.
بعد در همانجا عمّه ام را دیدم که گفت آن تصویر را خودش برایم پرینت می کند و لازم نیست نگران باشم.

تعبیر خواب :

انعطاف پذیر باشید و هنر بهره بردن از لحظه را به دست آورید. منظورم تشخیص آن بزنگاهی است که در مسیر روزمره گیتان پیش می آید و نیازمند توجه شماست. در پیاده رو در حال قدم زدن هستید، سر یک کوچه چشم انداز زیبایی به سوی شما گشوده می شود. متوقف شوید، همان لحظه بایستید و از تماشای آن زیبای باشکوه لذت ببرید. بسیاری از ما آدمها آن قدر شتاب زده هستیم و به قدری از نگاه دیگران واهمه داریم که همانند یک لباس اتو شده فقط دلنگران چروک شدن پرستیژمان هستیم. آیا این گونه نیستید؟

تعبیر خواب تعزیه

من تعزیه را بسیار شبیه شاهنامه خوانی می دانم. هر دوی آنها می کوشند دیوهای درون را نشانمان دهند و به ما راه رهایی از تعلقات نفس را بنمایانند. در رویای تان قصد پرینت گرفتن از یک عکس را دارید. لابد می دانید عکس یک لحظه را به ثبت می رساند. در هنگام عکاسی شما لحظه ای را که در حال رخ دادن است، درک کرده و از آن تصویری می گیرید. تعبیر تعزیه نیز فرصتی است تا شما به بخش های احساسی و عاطفی تان توجه کنید. همه چیز که کار و انجام امور روزانه نیست. انسان باید به فکر نیازهای دیگر روح خود نیز باشد. پس، آن مراسم نمادین و زیبای تعزیه در حیاط دلگشای خانه و ازدحام مردم، آگاه کردن شما به دیگر نیازهای روح است. البته نکته ای وجود دارد. لحظات لذت بخش را با افکار پوچ خراب نکنید.

تعبیر خواب عکس گرفتن

آیا لباسم مناسب تعزیه است؟ آیا فلان کار را انجام داده ام؟ آیا ظرف ها را شسته ام؟ آیا… هنگامی که فرصتی برای شادی و نشاط روح فراهم می شود، فکرهای روزمره گی و استرس های زندگی را کنار بگذارید و از موقعیت نهایت بهره را ببرید. اگر به موقع عکس را نگیرید، فرصتی استثنایی را از دست داده اید. پس، اکنون عکاسی کنید، بعدها فرصت برای پرینت گرفتن از آن بسیار است. منظورم این است که نمایش تعزیه رخدادی است که تکرار نمی شود؛ اما تعبیر خواب پرینت گرفتن اینست کاری که شما در هر زمانی می توانید انجام دهید. بنابراین، خواب به شما می گوید قدر فرصت ها را بدانید.