ابرو-پیوستهسونیا:

در زندگی واقعیم عاشق مردی شده ام که زن دارد.در خواب دیدم که من خانه ای را مقابل خانه مردی که عاشقش هستم گرفته ام ودر حالی که در خانه من ودر خانه آن مرد باز بود متوجه رفت وامد ،آن مرد و زن می شدم که قرار بود بروند مسافرت،زمانی که دیدم مرد از خانه بیرون رفت از همسرش که ابروهایش مشکی پیوسته بود وپیوستگی آن طوری بود که نوک تاج دو ابرو ،با هم برخورد می کرد ونوکش به طرف پایین بود، پرسیدم کجا می روید گفت با شوهرم به مسافرت می رویم ومن ۱۹ چمدان بار دارم.در مابقی خواب دیدم که خانه آن ها بسیار مجلل بود دو تختخواب در دو اتاق متفاوت بود ویکی از ان ها تخت خواب آن زن با همسرش بود وتخت خواب دیگری که دو نفره بود ،شیک تر بود وبسیار مجلل بود احساس می کردم که برای دختر خانواده بود ومن رفته بودم تا دکوراسیون آنجا را عوض کنم وجای تخت را تغییر می دادم ،ودر خواب عکس سیب قرمز وانار را می دیدم که بر روی دیوار بود ،لطفا این خواب را برایم تعبیر کنید.

تفسیر:

هیچ می دانید سگ ها، این وفادارترین یار انسان، احساسات خوشحالی و غم ما را درک می کنند. خبری از سایت آفتاب خواندم که سگ ها حتی با افرادی که گریه می کنند، ابراز همدردی می کنند.
از من می پرسید، این حرف ها چه ربطی به خواب من داشت. ربط دارد دوست خوبم، ربط دارد.
عشق همیشه وصال مادی نیست، عشق همیشه به آغوش کشیدن و در رختخواب فرو رفتن نیست، عشق می تواند مولانایی باشد، عشق می تواند اشراق باشد، عشقی از این نوع هرگز قائل به آسیب رساندن به معشوق نیست. می فهمید که چه می گویم؟! همان گونه که یک سگ آکننده از وفاداری است و حاضر به دیدن اندوه صاحبش نیست، شما نیز روحی مهربان دارید که نمی خواهد صدمه بزند و زیاده خواه و گستاخ نیست. رویا داستان این روح را روایت می کند- روحی که می کوشد شما را هوشیار نگهدارد.
ابروهای به هم پیوسته زن نماد انسانی است که وجودش را وقف زندگی مشترک کرده است. نمی دانم چرا مرا یاد مینیاتورهای قدیمی می اندازد، زنی که دنیایش خانواده است. به سفر رفتن، انبوه چمدان ها و وضعیت خانه همه نمایشگر برکه ای پربرکت و پر آرامش هستند.
در رویا، خانه شما مقابل خانه آنان قرار دارد تا نشان دهد می توان آرامش را در آرامش آن خانواده دید. در حقیقت، رویا بعد معنوی و بسیار درخشان شما را نشان می دهد. فردی که خوشبختی کسانی که دوستشان دارد، خوشبختی او را می سازند. و شما می توانید با محبتتان به این زندگی جلا ببخشید. در واقع، زمانی که تخت دختر خانواده مجلل تر از تخت مادر است، همین معنا را را می رساند: احساس دوست داشتن مادر موجب می شود بهترین را برای فرزندانش بخواهد و در بسیاری مواقع خود را نادیده بگیرد.
اما، سیب قرمز و انار شور زندگی و به سامان بودن زندگی را نشان می دهند. سونیای عزیز، روحیه نثار را در خودتان بازیابید. بی گمان خداوند پاداش نیت خیر شما را خواهد داد و چه بسا مردی را در کنارتان قرار دهد که برایتان هم سیب سرخ (شور زندگی) به ارمغان آورد و هم زندگی سلامت و بهنجاری چون انار درشت و شیرین را هدیه دهد.