هادی خنجری، فرماندار نور، در جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران از غرق شدن کودک ۱۱ ساله در ساحل شهرستان نور خبر داد.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: این نوجوان که به همراه خانواده خویش در کنار ساحل حضور یافت در ساعت هشت شب و با وجود بسته بودن طرح در دریا حضور یافت.
فرماندار نور بیان داشت: با وجود افراشته بودن پرچم سیاه این کودک وارد دریا شد و خانواده وی نیز از حضور کودک غفلت کردند و این نوجوان غرق شد.
خنجری در پاسخ به سئوال معاون اجتماعی استاندار مازندران که آیا این کودک داخل طرح و یا خارج از طرح غرق شد؟ گفت: این اتفاق داخل طرح رخ نداد ولی چسبیده به طرح دریا بود و در منطقه اسکله سنگی اتفاق افتاد.
وی بیان کرد: ناجیان غریق در ۵۰۰ متری محل وقوع حادثه بودند و جت اسکی هم به محل آمد و نتوانستند این کودک را نجات دهند.
فرماندار نور در پایان خواستار تأمین تجهیزات ناجیان غریق این شهرستان شد و گفت: از ۱۴۰ ناجی غریق شهرستان نور تنها ۳۰ نفر لباس و سوت در اختیار آنها قرار داده شد و تنها ۶۰ نفر گویه دریافت کردند.