بارسلوناتیم فوتبال بارسلونا به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین جذب بازیکنان زیر ۱۸ ساله از سوی فیفا با محرومیتی سنگین روبرو شد و در دو پنجره بعدی نقل و انتقال بازیکنان نمی تواند هیچ بازیکنی را به خدمت بگیرد.

به این ترتیب باشگاه بارسلونا تا تابستان سال ۲۰۱۵ نمی تواند هیچ بازیکنی را بخرد یا بفروشد. این باشگاه اسپانیایی همچنین مبلغ ۴۵۰ هزار فرانک سوئیس نیز جریمه شده است. این در حالی است که فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز رقم ۵۰۰ هزار فرانک سوئیس جریمه شده و یک سال هم زمان دارد تا قوانین جدیدی در این زمینه تعریف کند.

باشگاه بارسلونا در بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ با زیر پا گذاشتن قوانین جذب بازیکنان زیر ۱۸ سال بازیکنان کوچک زیادی را به خدمت گرفته و از آنها در رقابتها استفاده کرده است.فیفا ۹۰ روز به بارسلونا مهلت داده تا وضعیت این بازیکنان را مشخص کند.

نه فیفا و نه باشگاه بارسلونا هویت این بازیکنان را مشخص نکرده اند اما در ماه گذشته میلادی سپ بلاتر رئیس فیفا در سخنرانی اعلام کرد باشگاه بارسلونا در مورد ۶ بازیکنی که از بازی برای این باشگاه محروم شده اند، احتمالا با مجازاتی روبرو خواهد شد.

نام این بازیکنان به این شرح بود: لی سئونگ وو، پایک سئونگ هو و جانگ گیئولهی (کره جنوبی)، تئو چندری (فرانسه)، بابی آدکانی (نیجریه ای – هلندی) و پاتریس سوسیا (کامرون).

باشگاه چلسی نیز در سال ۲۰۱۰ به دلیل تخلف در جذب گائل کاکوتا از باشگاه لانس، با محرومیت از جذب و فروش بازیکن در دو مهلت نقل و انتقال بازیکن روبرو شد اما مدتی بعد در دادگاه این محرومیت برداشته شد.

منبع:مهر