2012-Spring-Wedding-Dress-Showمهیا:

چند وقته خوابهای عجیبی می بینم. در واقع خودمم درگیر یه رابطه عاطفی هستم که از سرانجامش بیخبرم.
امروز خواب دیدم کنار ساحل یک مهمانی عظیم هست که اصلا نمی تونم فرد آشنایی رو پیدا کنم. با کلافگی خودمو به یه جای بازار مانند رسوندم و از اونجا به یه تالار باشکوه راه داشت. یهو متوجه شدم یه ادعیه قران کریم دستمه و همه جا میبرمش با خودم. وارد تالار که شدم شکوه و عظمتش منو متوجه خودش کرد. انگار یه شوی لباس بود. یه دختر مثل مدل ها یه لباس سیاه پوشیده بود با یه پارچه خاص که دنبالش تا کجا می رسید. بعد دیدم سرش یه تور گذاشتن که از سقف نگهش داشتن. واقعا با شکوه بود. به منم یه لباس سیاه دادن بپوشم بعد از اون برم.

تفسیر:

بصیرتتان کجا رفته؟ شما که می‌فهمید، چرا راه را گم کرده‌اید؟ دوست عزیزم، کسانی که برای  چشم و ابرو و قد و بالای ما و برای داشته‌های ظاهریمان به ما توجه می‌کنند، همان قدر هم برایمان ارزش قائل هستند.

ساحل آکنده از  معنای آرامش است و مهمانی محلی تا از با دیگران بودن لذت ببرید؛ اما شما هیچ آشنایی نمی‌یابید و این کلافه‌تان می‌کند. بسیار خوب، ببینیم خواب چه چیزی را دارد نشان می‌دهد: اینجا با زنی روبرو هستیم که از ارتباط طبیعی و عادی با دیگران و لذت بردن از زندگی، خود را محروم کرده است.

قرآنی که به دست دارید، سر راست اشاره دارد به این که شما دانش  کافی در زمینه علوم ارتباطی و راه و رسم زندگی را دارا هستید. آیا این گونه نیست؟

بازار و تالار شو لباس هر دو معنای عرضه داشته‌های دنیایی و مادی را می‌دهند. کسی که از طریق نمود زیبایی، ثروت یا اصل و نسب قصد دارد به ارتباط با دیگران برسد. و این  مشکل بزرگ جامعه ماست:  به جای عاطفه به احساسات توجه کرده ایم و انسانیتمان را در سطح شو رنگ‌ها و زرق و برق تقلیل داده‌ایم.

دوست خوبم، به آن راحتی مبتنی بر ساده بودن و ساده زیستی باز گردید. انسان زندگی  کنید و از انسان بودنتان و کنار ساحل و بزم آدم‌ها لذت ببرید و به آرامشی عمیق دست یابید. آن شکوه تالار و لباس سیاه بویی از عاطفه نبرده است.