جسد مردی عریان در مقابل خانه کودک پارک ساعی کشف شد؛ موضوعی که تاکنون به تایید نیروی انتظامی و مقامات قضایی نرسیده است.

به نوشته اعتماد، یکی از شاهدان ماجرا در تماس با این روزنامه جزییاتی از آنچه به چشم دیده را تشریح کرد.

او در این باره گفت: حدود ساعت یک ربع مانده به شش صبح در حالی که سوار بر اتوبوس بودم متوجه توقف خودروهای پلیس آگاهی مقابل پارک ساعی شدم. اتوبوس هم برای لحظه‌یی توقف کرد و دیدم که جسد مردی عریان در حالی که تنها یک لباس زیر مشکی به تن داشت مقابل در ورودی خانه کودک پارک ساعی که مدتی تعطیل شده و به حالت متروکه درآمده روی زمین افتاده و اطرافش را نوار کشیده‌اند.

این فرد ادامه داد: ازداخل اتوبوس متوجه وجود آثار ضرب و جرح روی بدن این فرد نشدم اما این فرد به نظر جوان می‌رسید. آتش‌نشانی تهران تاکید کرده است که برای بررسی اولیه در محل حاضر شده اما با توجه به مشکوک بودن علت مرگ باید منتظر نظر پزشکی قانونی بود.

تاکنون مشخص نیست این فرد به قتل رسیده یا عامل دیگر باعث مرگش شده است.