لباس-ترمیممحققان موسسه فناوری ماساچوست در حال ساخت مواد زنده از ذرات زیستی هستند که در آینده می‌توان از آنها در اقلام روزمره بهره برد.

به گزارش ایسنا، تصور کنید در آینده پیراهنی داشته باشند که در صورت پاره شدن آستین آن یا تغییر وزن، بتواند آستین جدید رویانده یا تغییر شکل دهد.

تیموتی لو، دانشیار موسسه فناوری ماساچوست گفت: ما می‌خواهیم از قابلیتهای زیست‌شناسی استفاده کنیم. ما قصد داریم با موادی از درختان و استخوانها که بدون دخالت انسان تولید می‌شوند، مواد مشابهی را ایجاد کنیم.

محققان اخیرا یک شاهد مثال را تکمیل کرده‌اند که اولین گام به سوی تولید مواد زنده یا کارخانجات مبتنی بر سلول برای مواد محسوب می‌شود.

آنها باکتری ای‌کولای را برای تشکیل بیوفیلمهایی اصلاح کردند که این بیو‌فیلمها در گام بعدی به منظور برخورداری از برنامه‌های ژنتیکی مصنوعی که امکان کنترل مواد تولید شده با افزودن مواد شیمیایی خارجی را فراهم می‌کنند، مهندسی شدند.

محققان با تغییر زمان و مکان افزودن این مواد شیمیایی، توانستند بیوفیلمهایی را تولید کنند که مواد مختلف را شکل می‌دادند.

آنها همچنین باکتریهایی را طراحی کردند که قادر به صحبت با یکدیگر و هماهنگ کردن شکل‌گیری مواد مختلف بدون دخالت انسان بودند.

لو اظهار کرد: ما با استفاده از این پلت‌فرم، بیوفیلمهایی ساختیم که می‌توانند به نانوذرات طلا برای هدایت برق یا به نقاط کوانتومی برای انتشار فلورسنت متصل شوند.

وی با اذعان به این که تیم تحقیقاتی هنوز در مراحل بسیار ابتدایی واقعی‌سازی مواد زنده قرار دارند، اظهار امیدواری کرد که در پنج تا ۱۰ سال آینده بتوانند به این مهم دست یابند.