عملگرامریم:

خواب دیدم در جشن عروسی خودم در یک سالن هستم مهمان های کمی اومده بودن و خیلی بی نظمی حاکم بود و من قرار بود با پسری که آشنا هستیم ازدواج کنم. ناگهان نگاهی به لباسم انداختم دیدم چقدر قدیمیه. به نظرم خیلی زشت اومد، گفتم اشکالی نداره. وقتی توی آیینه آرایش مو هامو دیدم سعی کردم تغییرش بدم چون اونم زشت بود و نپسندیدم؛ ولی دیگه نمی شد کاری کرد.

 در نهایت نشستم وحسابی گریه کردم و گفتم من برای ازدواجم کلی برنامه داشتم این چه وضعیه؟ کی این لباس رو انتخاب کرده برام؟  در پایان یکی اومد گفت: میهمانها، همگی شما باید برید یه سالن دیگه، اشتباهی اومدید.

همه چیز بهم ریخته بود و من حسابی ناامیدانه گریه می کردم. ممنون میشم جوابمو بدید.

تعبیر خواب :

اگر گوشه ای بنشینید و کاری نکنید، نه تنها اتفاق مثبتی نمی افتد بلکه شرایط بدتر نیز خواهد شد. در واقع، وقت آن رسیده خانه تکانی ذهنی کرده و نقش یک سازمان دهنده را به عهده بگیرد و با دقت و پشتکار اوضاع زندگی تان را سر و سامان دهید.

تعبیر خواب عروسی و تعبیر خواب لباس عروس

عروسی شروع فصلی نوست؛ اما برای شما گویا هیچ چیز سرجایش نیست. شما با دلخوری می گویید «کلی برنامه داشتم»؛ اما آنچه دیده می شود فقدان برنامه ریزی و مدیریت شرایط است. دوست خوبم، موفقیت یا عدم موفقیت شما وابسته به خودتان است. اگر می خواهید به اهدافی که دارید برسید، اگر می خواهید امور آن گونه که می خواهد پیش برود، باید همه چیز را مدیریت کنید. و این کاریست که از عهده شما ساخته است. آستین ها را بالا بزنید و به جای آن که اسیر شرایط باشید، نشان دهید این شما هستید که امور را هدایت می کنید تا آن گونه که می خواهید پیش بروند.

تعبیر نماد (معنای دقیق):