فوتبالبا توجه به اینکه قرارداد باشگاه ها با بازیکنان فوتبال در بیشتر موارد کوتاه مدت و یکساله است و این موضوع بعضا مشکلاتی را برای آنها بوجود می‌آورد، سازمان لیگ در نظر دارد برای کاهش اعتراضات و مشکلات موجود در فوتبال قراردادهای یکساله را لغو کند.

اگر تصمیم مذکور نهایی شود، امضای قرارداد یکساله میان باشگاه ها و بازیکنان وجاهت قانونی نخواهد داشت و در واقع سازمان لیگ این قراردادها را ثبت نخواهد کرد.

ار بین رفتن قراردادهای کوتاه مدت توسط سازمان لیگ برتر فوتبال در دست بررسی است که به احتمال فراوان از رقابت های لیگ ۹۳-۹۴ (جام چهاردهم) اعمال خواهد شد.

در بیشتر لیگهای فوتبال دنیا قراردادهای یک‌ساله وجود ندارد و مدت زمان قرارداد بازیکنان ۳ تا ۵ سال است.

 

منبع:ایسنا