mother-daughter-surgeryارتباط مادر با دختر، از دوران طفولیت مادر شروع می شود. آیا شما پذیرای این معنا هستید؟ آیا می خواهید دخترتان زندگی شبیه شما داشته باشد؟ آیا نحوه تربیت خودتان را بی نقص و به روز می دانید و همان نسخه ای که مادرتان برای شما تجویز کرد، قصد دارید برای دخترتان تجویز کنید؟ اگر به هر دلیل پاسختان به این پرسش ها منفی است، بدانید شما می توانید تغییر را ایجاد کنید. تغییری که نه تنها زندگی شما بلکه آینده دخترتان را بهبود خواهد بخشید.

اما، اولین گام شناخت معنای زن در دنیای نوین است. مهمترین ویژگی زن معاصر لزوم داشتن استقلال شخصیت است. در واقع، اگر عرصه اجتماع را میدان کارزار انسان با مشکلات بدانیم، ورود زن به جامعه واجب کرده که زن بتواند مشکلات را بشناسد و خود کارهایش را رتق و فتق کند. آیا بدون استقلال شخصیت می توان از پس وظایف متنوعی که داریم برآمد؟ اگر می خواهید صخره نورد باشید، بدانید باید به طناب خود متکی باشید. دیگران نمی توانند شما را بالا بکشند!

به دخترتان به جای گریه کردن، مشاهده کردن و روش حل مسئله را یاد بدهید. او باید تهدیدات را بشناسد و بداند چگونه باید از خودش حفاظت کند. هنگامی که هنر رزم در جامعه را آموخت، با خیالی آسوده می توانید اجازه دهید کشتی خویش را در دریاها پیش ببرد. البته دختر با پسر تفاوت دارد، اما در دورانی که یک زن ممکن است مدیر شود یا با ده ها کارگر دیگر فعالیت تولیدی داشته باشد، او نیاز به آموختن مهارت های انسانی دارد. پس، از این خطای فاحش اجتناب کنید که بخواهید فقط وقتش را با عروسک هایش سپری کند.

البته در هر دورانی که زندگی کرده باشیم، این واقعیتی غیرقابل کتمان است که مادر باید نقش محرم اسرار و یک رفیق درونی را برای دختر بازی کند. دوستش باشید و به او کمک کنید تا بیاموزد روی پاهای خود بایستد. دختر با بحران شروع عادت ماهانه روبروست. صمیمیت و تولید ذهنیت مثبت به دخترتان کمک می کند مرحله دشوار بلوغ را به عنوان فصل جدیدی از زندگی ببیند و راه های مدیریت مزاج را بیابد.

در فرهنگ ما، متاسفانه افت و خیز احساسی زنان در دوران قاعدگی را یک نقطه ضعف و دلیل نقصان می دانند؛ اما حقیقت این است که زن همانند آسمانی پر از ستارگان درخشان است که به دلیل تجربه احساسات متنوع، درک عمیق تری از احساسات و عواطف و در نتیجه بعد انسانی مسائل می یابد؛ و اگر راه مدیریت این نوسانات را بیاموزد، قادر است در مقاطع بحرانی کنترل بهتری از خود نشان دهد.

به خلاقیت، تخیلات، جسارت و مهارت های حرکتی دخترتان توجه کنید. او قرار نیست مانند یک پسر باشد، اما نیاز دارد بسیاری از ظرفیت های لازم برای زندگی در دنیای نو را بیاموزد. پس، با دیدگاه های جنسیتی و محدود کننده، فرصت توانمند شدن را از دخترتان نگیرید.