هدف-تمرکزاسی:

مادرم۲۰ سال پیش فوت کرده است. خواب دیدم که او برادرم را حامله است. (برادرم الان ۵۰ سال دارد.)

تفسیر:

هدف ارزشمندی دارید که باید برای رسیدن به آن تمرکز جدی کنید و از تمام توانتان برای رسیدن به آن بهره ببرید.

خیلی از آدم ها هستند که هدفی در زندگی ندارد و می آیند و می روند بدون آن که به هیچ نقطه مشخصی برسند؛ اما هستند کسانی که اهداف برای خودشان می یابند. این دست آدم دیگر جایز نیست وقتشان را بیهوده تلف کنند. آنان مانند قایق سواران قدیم همواره باید چشمشان به ستاره ها (همان اهداف ترسیم شده) باشد تا مسیر درست را طی کنند.

دوست خوبم، مادر نماد بستری است که برای پرورش چیزی به آن نیاز است. مادر را می توان زمین یا خاک تفسیر کرد که کشت کشاورز روی آن صورت می گیرد. این که مادرتان فوت کرده یعنی شما وقت محدودی در اختیار دارید. جنین نماد هدفی است که فرد دارد. این که جنین مربوط به برادرتان است، اشاره به ارزشمندی هدفتان دارد. گاه اهداف می توانند کم بها باشند؛ اما اگر هدفی که دارید بزرگ و ارزشند است، پس به فرصتی که دارید توجه کنید، بستر تحقق آن را فراهم کرده و برای رسیدن به آن متمرکز شوید.