پیرزن-شادسارا:

سلام ، مادر من ۶۰ سال سن داره و بارها خواب دیده بارداره، دیشب دوباره خواب دیده بارداره و خیلی از این مساله ناراحته و با دختر جوانی در مورد نگرانی و زمان وضع حملش صحبت میکنه این در حالیه که پدر من ۱۰ سالی است به رحمت خدا رفته و مادرم دوران یاءسگی را میگذراند لطفاخواب مادرم را تعبیر کنید با تشکر از شما

تفسیر:

مادرتان گرفتار تعارضی درونی است. از سویی قلب خواهان شور زندگی است و از سوی دیگر عقل می گوید به سن و سالت توجه کن. در حقیقت، مادرتان فکر می کند به خاطر مقتضیات سن و سالش صحیح نیست دست به بسیاری کارها بزند و احساسات درونی خود را سرکوب می کند.
از این جنبه تمدن غربی ها خوشم می آید که می دانند تا زنده هستند باید زندگی کنند. می بینی پیرزن ۶۰ یا ۷۰ ساله به پایش طناب می بندد و از پل پایین می پرد. ما سنمان که از ۳۰ گذشت دون شان می دانیم از روی یک سطل زباله بپریم؟!
در خواب باردار است یعنی فرصت دارد تا تجارب نویی داشته باشد و به سمت اهداف ارزشمندی حرکت کند. آیا آدم که کمی سنش بالا رفت باید آرزو را مختص جوانان دانسته و دست از رویاپردازی بردارد و روی هرنوع هدفی خط بطلان بکشد؟
زن جوان نماد روح پر شور و شاداب مادرتان است که می خواهد زندگی کند. به او بگویید، به خود سخت گرفتن و به زیبایی های زندگی پشت کردن، بدترین کاری است که می تواند در حق احساسات درونی اش بکند. انسان در ۹۰ سالگی هم می تواند به جنبه های جدیدی از زندگی توجه کند. چرا که نه؟!