ماهی-گلی-قرمزاین موجودات می‌توانند تفاوت میان قطعه‌ای از موسیقی یوهان سباستین باخ، آهنگساز قرن ۱۸ و ایگور استراوینسکی،‌موسیقیدان روسی قرن ۲۰ را درک کنند.
محققان ژاپنی برای ماهیها قطعه‌ای از موسیقی باخ و استراویسنکی را پخش کردند. این دانشمندان همچنین چهار ماهی را طوری آموزش دادند که با شنیدن یکی از قطعات، یک مهره قرمز را گاز بگیرند.
به گفته دانشمندان، ماهیهای قرمز از سازوکار شنوایی مشابه حیوانات پیچیده‌تر برخوردارند.
ماهیهای مورد استفاده در این تجربه در سه چهارم آزمایشات توانستند بین موسیقی تمایز قائل شوند. اگرچه برای این کار محققان مجبور شدند بیش از ۱۰۰ جلسه آموزشی برای ماهی‌ها به منظور آموزش آنها جهت تمایز میان قطعات اجرا کنند.
دانشمندان همچنین می‌خواستند بدانند که آیا ماهیها می‌توانند قطعات مختلف ناشنیده از یک آهنگساز را از هم تمایز دهند یا خیر اما دریافتند که این حیوانات قادر به شناسایی آنها نبوده و بطور تصادفی شنا می‌کردند.
البته ماهیها نیز مانند انسان از سلیقه فردی برای موسیقی برخوردار هستند. در این آزمایشات یکی از ماهیها بجای باخ، استراوینسکی را ترجیح داده و یک ماهی دیگر سلیقه‌ای کاملا متضاد نشان داد.
این یافته‌ها به رد ادعاهای پیشین در مورد ساده و فراموشکار بودن ماهیها پرداخته است. پیش از این تصور بر این بود که حافظه ماهی تنها ۱۵ ثانیه است اما پژوهشهای اخیر نشان داده که ماهی قرمز می‌تواند تا سه ماه حافظه خود را نگهدارد.

 

منبع:ایسنا