سبا:
خواب دیدم در یک مهمانی روی پشت بام ساختمان خیلی خیلی بلند مثل برج میلاد بودم که یک دفعه آسمان رو دیدیم که تمام ستاره ها و ماه شروع کردن به چرخیدن و نوری به سمتم اومد که توی اون نور یک دست بود و بهم یه عالمه طلا و جواهر داد.

تفسیر:
بام ساختمان بلند جایی است که نگاه‌های هیجان زده به پایین معطوف می‌شود. در آنجا، همانند برج بابل، بشر احساس می‌کند صاحب قدرت است. مهمانی هم نماد فرصت پیش آمده است. بنابراین، تصویر مهمانی بر فراز بام، موقعیت فریبنده‌ای را نشان می‌دهد که برای فرد پیش می‌آید.
در این حالت، به جای آن که نگاه شما به پایین دوخته شود به سمت بالا معطوف می‌شود؛ یعنی فرد ماهیت و شان خود را گم نکرده و هوس او را بی‌راه نمی‌برد. در این حالت چرخش ماه و ستارگان تحت تاثیر خورشید دیگری شکل می‌گیرد که اکنون در جان شما قرار گرفته است. نور نماد معرفت و دست قابلیت است. جواهرات نیز بهره‌های بسیار ارزشمند را نشان می‌دهند.
دوست عزیز، در موقعیت‌های هوس انگیز شما فریب دنیا را نخورده و خورشید آدم بودنتان را افروخته نگاه می‌دارید. به پاداش آن نیز خدا بهره‌ای از نعمات خودش را به شما اهدا می‌کند.