قبرستانپژمان:

با سلام و ادب,من خواب دیدم که در جائی هستم که مانند حیاط و دورتادور آن اتاقهایی بودند همه این محل بصورت خرابه ای متروک و نیمه تاریک بود و من در میان آن راه می رفتم. فکر می کردم قبرستان باشد ولی گور ندیدم. در یک طرف این محل راه باز بود و به فضای باز ولی نه چندان زیبا یا جالب,بنظر می رسید که من به طرف آن رفتم.

متشکرم

تفسیر:

وقت و زندگی تان را صرف کار باطل نکنید. آدم هایی هستند که تمام عمرشان را دنبال سراب می روند و در آخر جز هیچ به کف نمی آورند. آیا شما در چنین وضعیتی نیستید؟ تعبیر خواب قبر فرصت مختومه است. فرصتی که وجود ندارد، مانند پیله ای که درون آن کرم ابریشمی نباشد و انتظار برای تولد پروانه انتظاری بیهوده است.
متروکه ای که بوی قبرستان می دهد و میدان پیش رو که هیچ نکته امیدوار کننده ای در آن دیده نمی شود، به وضوح- نشان می دهند فرد گرفتار وضعیتی مرده و فاقد پیشرفت شده است.
دوست عزیز، چشم هایتان را باز کنید، بسیاری کارها حکم مردگی کردن را دارند. مردی که دستگاه فلزیاب به دست گرفته و در بیقوله ها دنبال گنج می گردد، آدمی که سرمایه گذاری در محلی نادرست می کند و… از مصادیق این خواب هستند.