هواپیما وزیر راه و شهرسازی از اجرای متنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت آینده خبر داد و گفت: چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل طی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز قطعی نشده است آخوندی همچنین افزود متنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و حکم ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم است که باید در سال ۹۰ اجرایی می‌شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تمام محاسبات را انجام داده‌ایم و امیدواریم اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.

 

منبع:ایسنا