همسراننتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که افراد مجرد فقط تا ۵۰ سالگی احساس خوشبختی و رضایت می کنند و بعد از آن دیگر چنین احساسی ندارند.
به گزارش ایرنا از هلث دی نیوز،روانشناسان می گویند:مجردها معتقدند تنهایی مزیت هایی هم چون آرامش،نبود نگرانی به خاطر سایر اعضای خانواده، امکان پرداختن به کارهای مورد علاقه و نداشتن مسئولیت تربیت فرزندان و تلاش برای تامین نیازهای آنها از جمله خورد و خوراک و آموزش دارد.
اما نتایج یک نظر سنجی که یک شرکت بیمه در آمریکا در خصوص تجرد و احساس خوشبختی و رضایت ناشی از آن انجام داده است نشان می دهد که وقتی انسان های مجرد به سن پنجاه سالگی می رسند همه این مسائل ارزش خود را از دست می دهد.
در این نظر سنجی که از افراد مجرد و متاهل انجام شد نشان می دهد که ۸۰ درصد افراد مجرد به مرور زمان حس خوشبختی خود را از دست می دهند، این در حالی است که ۶۰ درصد افراد متاهل از زندگی خود رضایت کامل دارند.
همچنین این نظر سنجی نشان داد که وضع احساسی و جسمانی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که صاحب نوه هستند به مراتب از مجردهای هم سن و سال خود بهتر است و آنها خود را به مراتب خوشبخت تر احساس می کنند.