333070_310رفتار مجلس شائبه هایی ایجاد کرده است. به گفته معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، پاره ای از نمایندگان سعی دارند به روح کلی مجلس که حمایت از ماموریت های دولت است، خدشه وارد کنند. دکتر طه هاشمی با ظرافت به نادیده گرفته شدن ها و تحقیرهایی که دولت پیشین در حق مجلس روا داشته بود اشاره می کند. آیا اکنون که دولت سربلندی و عزت هر سه قوه را می خواهد، باید بنای مخالفت را گذاشت؟ آیا فرصت تاریخی که امروز برای حرکت به سمت دموکراسی دینی پیش آمده را باید نادید گرفت و زمان را برای حضور در حرکت جمعی جامعه از دست داد؟ گفته های دکتر طه هاشمی را در این باره می خوانیم.

دکتر سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت، مجلس دچار افراط و تفریط شده است. در یک دولت وقتی به مصوبات مجلس، به نطق قبل از دستور، به سئوالات، به فراخوانی ها بی اعتنایی می شود؛ که همه این موارد در دولت قبل اتفاق افتاد . کاملا واضح بود که دولت قبل جایگاه مجلس را به هیچ وجه رعایت نمی کرد و حتی به رسمیت نمی شناخت.
از زمانی که اعلام شد مجلس در راس امور نیست و تا زمانی که حتی نمایندگان سئوال می کردند، پاسخ داده نمی شد . این اتفاقات مربوط به دولت قبل بود اما مجلس با دولت جدید برپایه عملکرد دولت قبل عمل می کند.  شاید بتوان گفت، مجلس ناخداگاه می خواهد انتقام گیری کند.
الان فضا مقداری باز شده است و دولت به مجلس احترام می گذارد و درصدد است که همه آن شان و جایگاه گذشته را به مجلس برگرداند. اما رابطه مجلس با دولت گاهی اوقات خیلی سنگین است. مجلس نباید تا این اندازه دولت را تحت فشار قرار دهد. مثلا نسبت سوالاتی که  از این دولت در این فاصله کوتاه شده است، قابل مقایسه با دولت های قبل نبوده است. این موضوع نشان می دهد که مجلس می خواهد تحقیر گذشته را جبران کند.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه عنوان داشت، ریاست و هیئت رئیسه محترم مجلس می توانند، تعادل را به مجلس بازگردانند. از سوی دیگر دولت باید شان و جایگاه مجلس را حفظ کند. اما دولت روحانی مانند دولت گذشته نیست. رای به این دولت، رای  به تایید اعتدال و اصلاحات امور بود. رای به بازگشت از عملکردهایی بود که در گذشته بسیاری از امور را قفل کرده بود. مجلس باید براساس مصالح کشور حرکت کند. مجلس باید امکان خدمت بیشتر دولت را فراهم کند.
روح کلی حاکم بر مجلس این است که باید در ماموریت ها به دولت کمک شود، اما تعداد اندکی در مجلس سعی می کنند؛ این روح کلی را خدشه دار کنند.
وی در ادامه در ارتباط با انتقاد از دولت جدید در مورد سفرهای استانی گفت، نفس سفر دولت به مناطق مختلف کشور پسندیده است و اصلا مسئولین باید از نزدیک این مناطق را ببینند. مردم کشور فقط مردم تهران نیستند. طبیعی است یک سری سفرهای تشریفاتی است که هیچ نفعی برای توسعه منطقه ندارد. این ها نباید صورت بگیرد .